POKOLJ U AHMIĆIMA

Ovo je ratni zločin kojeg su u selu Ahmići (općina Vitez) 16. aprila 1993. godine počinili pripadnici 4. bojne vojne policije HVO-a i jedinice “Jokeri” protiv bošnjačkih civila. Terorističke snage HVO-a u divljačkom pohodu protiv svojih dojučerašnjih sugrađana i protiv vlastite države krvoločno su likvidirali 116 civila. Pokolj su otkrile mirovne snage UN-a sastavljene od britanske vojske na čelu sa pukovnikom Bobom Stewartom.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju presudio je da su svirepa ubistva u Ahmićima bila zločin protiv čovječnosti, a jedan od komandanata ove akcije, Dario Kordić, osuđen je na 25 godina zatvora. Na 20 godina u Haagu je osuđen i Miroslav Bralo, nekadašnji pripadnik Jokera koji je aktivirao eksploziv kojim je srušena džamija u Ahmićima. Haški sud je za zločin u Ahmićima osudio ukupno sedam bivših pripadnika HVO-a, dok je pred Sudom BiH za isti zločin Paško Ljubičić osuđen na 10 godina zatvora.  Pokolj u Ahmićima je bio najveći pojedinačni pokolj tokom sukoba između regularnih jednica ARBiH i formacija bosanskohercegovačkih Hrvata.

Imena 116 žrtava iz Ahmića kojih ćemo se vječno sjećati:

Ahmić Hazim, Ahmić Čelebija, Ahmić Džemal, Ahmić Rasma, Ahmić Redžib, Ahmić Hajra, Ahmić Zulejha, Ahmić Munib, Ahmić Đulba, Ahmić Hajrudin, Ahmić Razija, Ahmić Naser, Ahmić Zehrudina, Ahmić Sejo, Ahmić Šuhret, Ahmić Husejn, Ahmić Zahir, Ahmić Mineta, Ahmić Semir, dijete, Ahmić Sakib, Ahmić Sadeta, Ahmić Samir, Ahmić Alija, Ahmić Latifa, Ahmić Muris, Ahmić Smaila, Ahmić Sabira, Ahmić Alma, Ahmić Esad, Ahmić Hajra, Ahmić Ismail, Ahmić Nadira, Ahmić Besim, Ahmić Hašim, Ahmić Fahrudin, Ahmić Ramiz, Ahmić Nazif, Ahmić Asim, Ahmić Rasim, Ahmić Amir, Ahmić Elvedin, Ahmić Islam, Ahmić Mujo, Ahmić Šefik, Pezer Halid, Pezer Siradž, Pezer Fata Pezer Kasim, Pezer Osman, Pezer Mustafa, Pezer Ćazima, Pezer Fadil, Pezer Šefik, Pezer Ahmed, Pezer Sakib, Pezer Mevludin, Kermo Fahrudin, Krdžalić Huso, Hrustanović Meho, Hrustanović Zarfa, Arnaut Elvis, Trako Mehmed Pjanić Muamer, Zec Sabahudin, Zec Hajra, Zec Alisa, Šehić Enver, Šehić Elvis, Pehlivanović Redžep, Pehlivanović Sadika, Osmančević Sabahudin, Karić Ibrahim, Ramić Zenur, Ramić Amir, Pušćul Muzafer, Džidić Muharem, Džidić Nedžad, Šiljak Adem, Dedić Mustafa, Dedić Fariz, Hrnjić Mehmed, Hrnjić Admir, Heleg Munib, Ribo Munib, Čerimić Mehmed, Čerimić Ajša, Čerimić Edin, Čerimić Elvedin, Čerimić Sanela, Salkić Osman, Salkić Sabiha, Salkić Mirnesa, Salkić Šuhra, Salkić Emsad, Salkić Nihada, Salkić Senad, Salkić Nermin, Salkić Melisa, Salkić Fatima, Salkić Adis, Salkić Adisa, Pezer Halid, Pezer Aziz, Harčević Fatima, Paćo Fehim, Paćo Huso, Paćo Nusret, Paćo Zaim, Brka Abdulah, Imširević Galib, Imširević Ekrem, Alić Ešref, Neslanović Mehmed, Mrkonja Sabahudin, Mrkonja Samir, Brkić Enver.

Više detalja o onome što se događalo u Ahmićima možete vidjeti na linku Instituta za istraživanje genocida

Na vrh