AKTIVNOSTI ANTIDAYTON POKRETA

U karticama ispod ovog teksta možete pronaći stranice sa svim aktivnostima AntiDayton pokreta od njegovog osnivanja pa sve do danas, sortirane po godinama, Nakon što otvorite svaku karticu ponaosob, vidjećete da svaka od njih sadrži naše aktivnosti sortirane po mjesecima.

AntiDayton pokret je osnovan u Sarajevu 22. aprila 2012. godine. Prvi koraci ovog pokreta su napravljeni u formi Facebook grupe, da bi potom, kako je vrijeme prolazilo, ova grupa prerasla u pokret građana Republike Bosne i Hercegovine koji se bore za svoja prava i za odbranu suverenosti, nezavisnosti i cjelovitosti njihove domovine. Od tada ovaj pokret iza sebe ima zavidne poteze i rezultate koji su javnosti dokazali da obraz i čast ovog pokreta ne mogu biti narušeni.

Članovi AntiDayton pokreta se nalaze širom svijeta gdje god se nalaze naši građani, bilo da su u svojoj domovini, bilo da su sticajem okolnosti van svoje domovine. Članstvo AntiDayton pokreta je od prvog dana i više nego solidarno, te je učestvovalo u svim akcijama do sada, kako svojim prisustvom i aktivizmom, tako i podrškom, što je za rezultat imalo mnogobrojne društveno korisne akcije – kako protestne, tako i humanitarne prirode. U vrijeme pisanja ovog teksta, iza AntiDayton pokreta postoji na stotine obavljenih konkretnih aktivnosti.

Na vrh