MASAKR NA KAPIJI U TUZLI

Masakr na Kapiji poznat i kao “Zločin nad tuzlanskom mladošću” počinjen je 25. maja 1995. u Tuzli. U 20:55h četničke terorističke horde i srpski zločinci su sa Ozrena ispalile granatu na šetalište Kapija u centru Tuzle, i tom prilikom ubile 71 osobu i ranile preko 200 osoba. Najmlađa žrtva je imala svega 3 godine. Do sada je za zločin pred prvostepenim sudom samo osuđen oficir takozvane “Vojske Republike Srpske” Novak Đukić, i to na 25 godina zatvora.

Imena civila koji su svirepo ubijeni tog dana:

Dedović Razija, Brguljak Alma, Hasanović Senada, Ramić Fahrudin, Marinovic Pera, Mustačević Saban, Sarajlić Edhem, Beganović Adnan, Bakalović Asmir, Dušić Suzana, Ćerimovic Almasa, Dapa Amir, Duzel Amir, Kurtalić Vesna, Memić Edisa, Ćajić Sanja, Rekić Nedim, Vuković Mustafa, Hujdurović Adnan, Ahmetašević Edina, Mehinović Amira, Kantor Franc, Slijepčević Asim, Kalesić Sandro, Hodžić Edin, Borić Indira, Mehanović Sulejman, Kurbašić Damir, Tadić Ilinka, Nuhanović Selma, Mehmedović Edin, Šišić Nihad, Čekić Amir, Okanović Indira, Bošnjaković Ilvana, Alispahić Admir, Rosić Jasenko, Bojkić Damir, Mujić Samir, Rahmani Rajif, Jahić Almir, Bucuk Lejla, Mujabašić Azur, Vantić Azur, Abuismail Suzana, Hasičić Šemsa, Salamović Senahid, Marković Nenad, Hakić Hamdija, Stjepanović Petar, Alagić Elvis, Atiković Lejla, Šišić Armin, Ponjavić Rusmir, Hidanović Alem, Dedić Zada, Kurbegović Vanja, Stojčić Jelena, Hrustanović Hasa, Hadžić Ago, Čaušević Selma, Mujanović Nešet, Milić Adrijana, Cirak Samir, Fatušić Muri, Murselović Elvir, Saimović Adnan, Sarajlić Jasminka.

 Ubijene su još četiri osobe koje nisu identificirane.

 

NEMA OPROSTA I NEMA ZABORAVA!

Na vrh