DRUGI MASAKR NA MARKALAMA

Markale se nalaze u centru grada i predstavljaju tržnicu. Tokom rata bile su često izložene bombardovanju srpskih snaga.

Nakon prvog masakra, desio se i drugi masakr na Markalama 28. augusta 1995. u 11 sati ujutru. Pet granata je ispaljeno s položaja četničkih paraformacija. Poginulo je 43, a ranjeno 90 građana Sarajeva. UNPROFOR je nakon ovih napada službeno zauzeo stav da se ne zna koje ispalio granate, jer su pripremali tajni napad na srpske položaje tzv. Namjerna sila, koji je otpočet nekoliko dana kasnije. Tek 1999. Vijeću sigurnosti UN je iznijet izvještaj o pravim nalogodavcima ovog gnusnog zločina i njihovim izvršiocima. Jasno je rečeno da je odgovorna tzv. VRS. Tako su pale mnogobrojne teorije zavjera o ovim i prethodnom zločinu na Markalama.

Gelerima minobacačke granate od 120 mm, ispaljene iz pravca Trebevića, koja je eksplodirala u blizini sjevernog ulaza u Gradsku tržnicu, ovog dana su ubijeni:

Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglić, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žig.

Na vrh