Obavijesti

VEČE S KOMANDANTOM NASEROM ORIĆEM

VEČE S KOMANDANTOM NASEROM ORIĆEM 

Prije jednog sata započelo je predavanje i veče sa komandtom 28. divizije, Naserom Orićem. Kao i svakog Ponedeljka u multimedijalnoj sali Opštine Novi Grad u Sarajevu, organizator ovih predavačkih večeri je Medžlis islamske zajednice Sarajeva.

Multimedijalna sala je ispunjena posjetiocima što dovoljno govori o herojstvu i zaslugama komandanta Nasera Orića. Nakon najave i predstavljanja od strane uvodničara, Naser Orić je preuzeo riječ i počeo da prepričava svoju biografiju.

BIOGRAFIJA: Naser Orić je obavezni vojni rok služio u SFRJ, 1985. i 1986. u specijalnoj jedinici atomsko-biološko-hemijske (ABH) odbrane Jugoslavenske narodne armije. Iz JNA je izašao sa činom desetara.

Naser je bivši policajac. Godine 1988. završio je šestomjesečni policijski kurs u Zemunu, a pripravnički staž je odslužio na Savskom Vencu u Beogradu. Kao pripadnik policijske jedinice za specijalne zadatke, nastavio je pohađati kurseve još dvije godine. Godine 1990. poslan je na Kosovo kao pripadnik policijske jedinice za specijalne zadatke Ministarstva unutrašnjih poslova Socijalističke republike Srbije. Nakon toga se vratio u Beograd. Po povratku u Beograd je bio tjelohranitelj Slobodana Miloševića, a tokom demonstracija 9. marta 1991. godine je učestvovao u hapšenju Vuka Draškovića. Može se vidjeti na snimku Miloševićevog govora na Gazimestanu 28. juna 1989. godine.

Dana 5. augusta 1991. godine dolazi na dužnost u Stanicu javne bezbjednosti na Ilidži, u Sarajevu. Krajem 1991. godine premješten je u SJB u Srebrenici, a 8. aprila 1992. godine postao je komandir stanice policije u Potočarima.

Dana 17. aprila 1992. godine u Potočarima je osnovana Teritorijalna odbrana, a Orić je postao njen komandant. Komandna zona TO Potočari obuhvatala je mjesne zajednice Potočari, Likari, Čauš, Zalažje i Ažlica.

Dana 20. maja 1992. godine članovi Kriznog štaba TO Srebrenice imenovali su ga za komandanta a 27. juna Sefer Halilović, načelnik Štaba Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine, zvanično je potvrdio imenovanje Nasera Orića za komandanta Štaba TO Srebrenica. Orić je komandovao svim jedinicama podređenim Štabu TO Srebrenica. Dana 8. augusta 1992. godine imenovanje Orića na položaj komandanta Štaba TO Srebrenica potvrdilo je i Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. Datuma 3. septembra Štab TO Srebrenica preimenovan je u Štab Oružanih snaga Srebrenica. Orić je ostao na položaju komandanta.

Kad je 1. jula 1992. godine u Srebrenici osnovano Ratno predsjedništvo, Orić je postao njegov član. Na tu funkciju imenovan je u svojstvu komandanta Štaba TO Srebrenica.

Komandne dužnosti Nasera Orića proširene su kad je početkom novembra 1992. godine imenovan za komandanta Združenih oružanih snaga podregije Srebrenica. Pod njegovom komandom je bilo geografsko područje koje je obuhvatalo teritorije nekoliko općina: Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, te Zvornika u istočnoj Bosni. Pod njegovim su zapovjedništvom bile jedinice koje su učestvovale u borbama u selima Rarkovići (21-27. juna 1992), u Jeţestici (8. augusta 1992.), Fakovićima (5. oktobra 1992.), u Bjelovcu od (14-19. decembra 1992.) i u Kravici (7-8. januara 1993.).

Dana 1. januara 1994. godine sve jedinice pod komandom Nasera Orića preimenovane su u Komandu 8. operativne grupe “Srebrenica” Armije Republike Bosne i Hercegovine. 12. jula 1994. Orić je unaprijeđen u čin brigadira.

Početkom 1995. godine 8. operativna grupa “Srebrenica” postala je 28. divizija 2. korpusa Armije RBiH. Orić je ostao na položaju komandanta te jedinice sve dok u augustu 1995. nije izašao iz Armije. Naser je napustio Srebrenicu u maju 1995. godine.

SUĐENJA: U martu 2003. godine Naser Orić je bio optužen na osnovu individualne krivične odgovornosti i na osnovu krivične odgovornosti nadređenog u dvije tačke. Suđenje je počelo u oktobru 2004. i trajalo je do aprila 2006. godine. Dana 30. juna 2006. godine sud ga oslobađa po većini tačaka optužnice.

Orić je oslobođen optužbi i po individualnoj i po komandnoj odgovornosti. Za razaranja u selima Kravica, Šiljkovići, Bjelovac, Fakovići i Sikirić, navodi se u presudi, optužba nije pružila uverljive dokaze da su za njih odgovorne bosanske snage budući da su u tim selima vođene borbe u kojima su srpske snage koristile artiljeriju, a u slučaju Bjelovca čak i avijaciju.

Danas se Naseru Oriću sudi ponovo pred Sudom BiH u Sarajevu za navodni ratni zločin u Kravicama. Evidentno je koliko smo pratili i mogli da se uvjerimo, da je ovo suđenje apsolutno montirani proces i da nema apsolutno nikakvu težinu.

ANTIDAYTON POKRET: Zahvaljujemo se komandantu Naseru Oriću na večerašnjem predavanju i druženju s građanima Sarajeva, Opštine Novi Grad.

Među prisutnima večeras je bio i Nezim Muderis Halilović, komandant 4. muslimanske brigade ARBiH.

AntiDayton Pokret 

VEČE S KOMANDANTOM NASEROM ORIĆEM
Komentari
Na vrh