Obavijesti

URGENTNO PISMO IGK POVODOM 9. JANUARA

Institut_za_istrazivanje_genocida_kanadaINSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE GENOCIDA – KANADA
INSTITUTE FOR THE RESEARCH OF GENOCIDE – CANADA

04. 01. 2016.

Urgentno pismo Internacionalnog ekspertnog tima Instituta za istraživanje genocida Kanada {IGK}
Visokiom predstavniku za BiH,
Specijalnom predstavniku EU u BiH,
Ambassadoru Jonathan Moore, šefu misije OSCE-a u BiH,
Članovima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH,
Predsjedništvu Bosne i Hercegovine,
Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine,
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine,
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine,
Vladi Federacije Bosne i Hercegovine,

Sramno je da se u eri demokratije, zaštite ljudskih prava i sloboda, u središtu ujedinjene Evrope obilježava Dan entiteta Republike Srpske, koji podsjeća na užas rata i pokušaj uništenja države Republike Bosne i Hercegovine.

Temelji entiteta „Republika Srpska“ na tlu Bosne i Hercegovine postavljeni su na masovnim grobnicama Bošnjaka i Hrvata i najmonstruoznijim zločinima koje današnji civilizirani čovjek jedva može pojmiti. Danas taj entitet sa svojim političkim predstavnicima, nastavlja ideju stvaranja Velike Srbije na račun Bosne i Hercegovine, baštineći ideju zločinaca kojima se sudi, ili je već presuđeno, za agresiju, ratne zločine i genocid. Danas je taj entitet primjer aparthejda u Evropi, a u kojem se krše osnovna ljudska prava i slobode mnogih građana, prije svega Bošnjaka i Hrvata.

Dok politički establišment entiteta Republike Srpske negira bošnjački i hrvatski narod, njihovu historiju, kulturu, tradiciju i jezik, kao i suverenitet, cjelovitost, teritorijalni integritet i državnost Bosne i Hercegovine, vi, morate otvoriti proces preispitivanja tog entiteta. Ovaj proces može početi primjenom presude Međunarodnog suda pravde po kojoj su institucije entiteta Republika Srpska, vojska i policija, počinile genocid.

Presuda Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine je najsnažniji argument za ostvarivanje prava žrtava agresije i genocida u Bosni i Hercegovini te najbolji instrument za vraćanja dostojanstva jednoj evropskoj državi i članici UN-a, kao i vraćanje dostojanstva svim njenim građanima, žrtvama agresije i genocida. U pravnoj praksi, nepovredivo je pravo na nepriznavanje rezultata genocida, zločina za koji ne postoji zastarijevanje.

Smatramo da je, sa stanovišta univerzalnih ljudskih principa i vrijednosti anticivilizacijski proslavljati Dan entiteta Republika Srpska. Taj dan simbolizira početak političkog i pravnog, a nakon toga i sveopšteg nasilja koje je izabralo političko vođstvo, koje je stajalo iza projekta Republika Srpska. Upravo je ono počelo djelovati protivno Ustavu i zakonima Republike Bosne i Hercegovine i protivno mehanizmima demokratije, dogovora i zajednički prihvatljivih rješenja. Složena politička, etnička i druga pitanja Republike Bosne i Hercegovine je počelo rješavati političkim nasiljem iza kojeg je stajao osmišljen i pripremljen koncept i snage fizičkog nasilja. Dan RS označava početak sistematskog i planiranog udruženog zločinačkog poduhvata protiv države Republike Bosne i Hercegovine i njenog najbrojnijeg naroda, Bošnjaka, naglašavamo da je kontinuirano negiranje zločina agresije i genocida, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i sloboda povratnika i nasilna zabrana sjećanja za žrtve i svjedoke agresije i genocida od strane političkog establišmenta entiteta Republika Srpska nastavak agresije i genocida u novim okolnostima i drugim sredstvima, ali sa potpuno istim ciljem.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je odlučio da je 9. januar – Dan entiteta Republika Srpska neustavan. Ustavni sud je utvrdio da Zakon o praznicima entiteta Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te da krši Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Najava dolaska Vlade Republike Srbije na obilježavanje Dana entiteta na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem je direktno mješanje u untrašnje stvari države Bosne i Hercegovine, ugrožavanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Posjeta će imati nesagledivo destabilizirajuću prekretnicu u međudržavnim odnosima u Regionu i Evropi. Kao premijer susjedne države, Vučić bi morao poštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Heregovine kojom se 9. januar kosi s ustavnim principima i ravnopravnošću drugih naroda koji žive u entitetu Republika Srpska. Pompezno organizovanje 9. januara i prisustvo Vlade Srbije ništa dobro neće donijeti ni Srbiji ni entitetu ni srpskom narodu u cjelini. Najava premijera Srbije o dolasku na proslavu 9. januara, simbolizira legitimaciju zločina genocida u Bosni i Hercegovini. ali i otvorenu podršku negiranju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od strane aktuelnih vlasti u entitetu Republika Srpska Internacionalni ekspertni tima Instituta za istraživanje genocida Kanada vas poziva da odmah pošaljete poziv političkom establišmentu Republike Srbije i entieta Republika Srpska za primjenu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom je Dan entiteta Republika Srpska proglašen neustavnim. Poručite jasno da entitet Republika Srpska nikada neće biti srpska država na tlu međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, bez ozbira na insistiranje održavanja paradržavnih ceremonija poput ove devetog januara. Poručite Aleksandru Vučiću da njegov nečasni politički čin dolaska u Banja Luku 9. januara nakon što govori o bošnjačko srpskom pomirenju i nakon što je promijenio svoju retoriku i sa četničke prešao na proevropsku, udaljuje Republiku Srbiju od Evrope, a njega diskvalificira kao ozbiljnog političkog lidera.

Pravo je na bosanskohercegovačkoj strani u ovome povijesnom trenutku i to moramo iskoristiti zarad budućnosti Bosne i Hercegovine, Evrope i Svijeta. Od Vas očekujemo da temeljem Vaših ovlasti i odgovornosti za sadašnjost i budućnost Republike Bosne i Hercegovine, uvažavajući objektivnu istinu, pravo i pravdu, spriječite planiranu destrukciju i kaos u ovom dijelu Europe i Svijeta.

S poštovanjem:

Dr. Emir Ramić
Prof. dr. Francis A. Boyle
Lawyer, Omar Shabbir Khan
Prof. dr. David Pettigrew
Prof. dr. Marko Attila Hoare
Prof. dr. Keith Doubt
Prof. dr. Keith Miles
Prof. dr. Steven Leonard Jacobs
Prof. dr. Matteo Bastianelli
Prof. dr. Judith Armatta
Prof. dr. John L Esposito
Tanya L. Domi
Prof. dr. Ivica Đurok
Prof. dr. Safia Soliman
Jehanne van Woerkom
Katrin Bornmüller
Robert Leonard Rope
Chris Mathieu
Carlos Robert Steiner
Abdulah Sidran
Šemsudin Mehmedović
Senad Šepić
Jusuf Pušina
Prof. dr. Milan Popović
Nikolina Balaban,
Academic Esad Duraković
Academic Omer Ibrahimagić
Prof. dr. Sead Berberović
Prof. dr. Rasim Muratović
Prof. dr. Senadin Lavić
Prof. dr. Hariz Halilović
Prof. dr. Tarik Zaimović
Prof. dr. Salim A. Hadzic
Prof. dr. Ismet Dizdarević
Prof. dr. Ervin Sendijarevic
Prof. dr. Smail Čekić
Prof. dr. Džemal Najetović
Prof. dr. Fahira Fejzić-Čengić
Prof. dr. Sijana Džinić
Prof. dr. Sakib Softić
Prof. dr. Nijaz Ibrulj
Prof. dr. Selma Rizvić
Prof. dr. Bisera Suljić-Boškailo
Prof. dr. Muris Osmanagić
Prof. dr. Suad Kurtčehajić
Prof. dr. Kasim Trnka
Prof, dr. Ferid Muhić
Prof. dr. Šemso Tucaković
Prof. dr. Eli Tauber
Prof. dr. Haris Alibašić
Prof. dr. Ibrahim Kajan
Prof. dr. Fikret Bečirović
Prof. dr. Fahrudin Novalić
Prof. dr. Zemir Sinanović
Prof. dr. Džemaludin Latić
Prof. dr. Amir Karić,
Dr. Ahmed Pašić
Dr. Admir Mulaosmanović
Dr. Adamir Jerković
Dr. Mustafa Cerić
Dr. Ferid Kugić
Dr. Mirza Trokić
Dr. Mersim Ziljkić
Avdo Huseinović
Mr. Fatmir Alispahic
Mr. Hamdija Čustović
Mr. Osman Softić
Mr. Marjan Hajnal
Mr. Selmo Cikotić
Mr. Sanja Seferović Drnovšek
Mr. Selena Seferović
Mr. Ajša Purak
Mr. Muamer Džananović
Mr. Ante Milinović
Sead Omeragić
Satko Mujagić
Hako Duljević
Muhamed Fazlagić – Fazla
Prof. Semir Đulić
Eldin Elezović
Aziz Alili
Senada Softić – Telalović
Edit Agović
Prof. Suada A. Džogović
Prof. Alen Zečević
Prof. Hamdo Čamo
Prof. Meša Pargan
Sejfudin Tokić
Amir Ahmić
Muhamed Velić
Rezak Hukanović
Ibrahim Čikić
Mirsad Duratović
Muhamed Gafić
Anes Džunuzović
Šukrija Meholjić
Muhidin Šarić
Emledina Muftić
Armin Čusto
Safet Kadić
Bakira Hasečić
Zijad Bečirević
Sanela Fejzić
Jusuf Trbić
Salih Brkić
Fahra Salihović
Mirveta Mrkalj-Durben
Azra Durić
Džebrail Bajramović
Džafer Kulenović
Suzana Vukić
Muhamed Mahmutović
Nihad AličkovićAntiDayton
Mugdim Galijašević
Almir Mehonić
Ibrahim Osmanbašić
Kenan Trebinčević
Cvrk Pargan Senada
Ivana Ina Mostarac
Ćerim Bajrami

URGENTNO PISMO IGK POVODOM 9. JANUARA
Komentari
Na vrh