Obavijesti

SVJEDOK PROTIV NASERA ORIĆA DANAS UHVAĆEN U LAŽIMA

ZAŠTIĆENI SVJEDOK TUŽILAŠTVA PROTIV NASERA ORIĆA DANAS UHVAĆEN U LAŽIMA TOKOM ROČIŠTA!
.
Danas je AntiDayton pokret kao podrška komandantu Naseru Oriću prisustvovao ročištu na kojem je svjedočio prvi svjedok, zaštićeni svjedok Tužilaštva BiH. Prisutni su danas mogli da se uvjere u montirani proces protiv Nasera Orića koji očigledno ima za cilj samo da iskompromituje komandanta 28. divizije.
.
56cc516b-6350-4c7a-84cc-0e500a0a0a64-23-02-sudjenje-naseru-oricu-03-ss-718x446Današnje ročište u sudu BiH započelo je uz pratnju velikog broja građana koji su došli pružiti podršku krivo optuženim Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću. Podršku su danas pružile opet majke srebrenice, AntiDayton pokret, mjestani regije Srebenica, Avdo Huseinović te i Akademik Abdulah Sidran.
Prisutni su se danas u sudnici mogli samo smijati jer su svjedočili jednom pripremljenom ali nedovoljno pripremljenom cirkusu koji je proizvelo Tužilaštvo BiH sa svojim zaštićenim svjedokom O1.
.
Svjedočenje je započelo javljanjem zaštićenog svjedoka iz Beograda putem video linka, odakle je svjedok svjedočio pod pseudonimom O1 te je njegov lik bio zabranjen za javnost. Sami početak ročišta pokazao je konkretne sumnje jer je svjedok navodno kasnio na svjedočenje dolazeći sa beogradskog aerodroma. Odakle zaštićeni svjedok u Beogradu, Srbiji, te zašto on svjedoči iz države koja je počinila agresiju i genocid upravo najviše nad narodom Podrinja u dijelu istočne Bosne koji je branio Naser Orić, to nikome još uvijek nije jasno.
.
Tokom sjedočenja, “O1” je odgovarao na pitanja tužioca Miroslava Janjića pokušavajući dati dojam iskrenosti i tačnosti, međutim svjedok je polako s vremenom gubio kontrolu nad svojim govorom te se više puta našao u kontradiktornostima sam sa sobom. Davao je nepovezane izjave te nagovještavao sve ono o čemu on po tom pitanju ne bi mogao ni nagađati a kamoli znati. Tvrdio je zaštićeni svjedok da je Naser Orić izvršio nekoliko ubistava, na određenim lokalitetima, i u tim momentima optužbi djelovalo je kao da čita sa papira pripremljeni tekst jer u momentima slobodnog govora, ovaj svjedok nije mogao da sastavi normalnu rečenicu tokom svjedoćenja.
Da bi stvar bila još apsurdnija, svjedok je Nasera Orića cijelo vrijeme oslovljavao sa MOJ KOMANDANT, a pored toga par puta je i naveo kako on ima poštovanje prema Naseru Oriću, kako Naser Orić u određenim detaljima “ZNA” o čemu svjedok govori kada nije baš bio rječit da svoje tvrdnje objasni.
.
20160223172225_355669Nakon toga, uslijedilo je unakrsno ispitivanje od strane braniteljice prvo optuženog Nasera Orića, Lejle Čović.
Advokatica Nasera Orića, Lejla Čović doslovno je u samom početku ispitivanja sudu predstavila kredibilitet zaštićenog svjedoka, te dokazala i pokazala da je ovom svjedoku jednostavno nemoguće vjerovati nijednu izgovorenu riječ. Svjedok je predstavljen u potpunosti u pravom svjetlu.
Na samom početku upitala je svjedoka o njegovom kršenju zakona u više navrata što je svjedok većinu toga negirao, međutim uslijedili su dokazi. Advokat Čović, predstavila je dokumente 11 presuđenih postupaka protiv zaštićenog svjedoka. Sve presude odnose se na PREVARE, IZNUDE, FALSIFIKOVANJA DOKUMENATA, KRAĐE, NANOŠENJE TEŠKIH TJELESNIH POVREDA, UCJENE, PRIJETNJE i mnoge druge kriminalne radnje. Pored Navedenog, zaštićeni svjedok je trenutno u procesu takođe jednog krivičnog djela te su u pripremni i nove optužnice protiv njega.
Dakle, zaštićeni svjedok UHVAĆEN JE U LAŽIMA u samom startu ispitivanja od strane odbrane krivo optuženog Nasera Orića jer je većinu presuda negirao. Da je braniteljica Lejla bila u potpunosti upravu, te da se sa sigurnošću može reći da se ovom svjedoku ne može ništa vjerovati, potvrđuju i naredne laži koja su uslijedile od strane svjedoka.
.
Svjedok je prije pokretanja ovog postupka u više navrata dao izjave raznim istražnim organima te i tužiocu Janjiću. Nijedna od prethodno datih izjava ne poklapa se sa današnjim svjedočenjem u mnogim segmentima.
Najprije, Advokatica Čović iznijela je dokaze i dokumenta da zaštićeni svjedok uopšte NIJE bio pripadnik ARBiH, što je svojim izjavama potvrdio i sam svjedok pokazujući apsolutno ne poznavanje terena na kojem je “služio” ARBiH jer nije znao ni gdje mu se nalazila komanda, niti je vladao geografskim područjem koje bi u suštini trebao znati u svaka doba s obzirom da tvrdi da je prvo bio pod komandom Nasera Orića a kasnije da je bio pod komandom drugog pa trećeg komandanta. Dakle, svjedok se u toku svjedočenja danas nije mogao odlučiti ko mu je bio komandant brigade i jedinice u kojoj je navodno služio. Dakle, zaštićeni MONTIRANI svjedok danas nije vladao geografskim područjem na kojem je “ratovao” ali je zato navodno znao i vidio ko je koga ubio i na koji način. Svjedok je lagao sam sebe danas.
naser-oric-sudjenjeDa bi stvar bila još apsurdnija, uslijedila su pitanja odbrane vezana za njegovo svjedočenje u tužilaštvu BiH. I na nova pitanja svjedok je odgovarao kontradiktorno. Prvo je tvrdio da je vidio ko je ubio izvjesnog Milutina Miloševića, i to sa nekih 10-tak metara, a onda je naknadno izjavio da nije znao da je “ubijeni” Milutin, pa je tek utvrdio identitet ubijenog kada mu je prišao, dok je takođe prije toga tvrdio da se nalazio “IZA ASIMOVE ŠUPE”!
Zaista je frapantno da je tužilaštvo baziralo svoju optužnicu na osnovu ovog svjedoka kojeg smatra ključnim svjedokom ovog postupka. Frapantno je da zaštićeni svjedok, svoju izjavu čini kontra diktornom nekoliko puta u samo par minuta te sa nesigurnošću odgovara na sva pitanja braniteljice Čović.
Današnje svjedočenje završeno je dokazima braniteljice koji dokazuju da zaštićeni svjedok jedino laže tokom svog svjedočenja, te da se njegov iskaz tokom ročišta ne može uzimati za ozbiljno i u obzir jer zaštićeni svjedok još nijednom u prethodno datim iskazima NIJE spomenuo Nasera Orića kao izvršitelja ubistava koja mu se stavljaju na teret. Zaštićeni svjedok, nijednom nije u ranijim iskazima i datim izjavama pokušao objasniti i predočiti ono što je danas pričao pred Sudom BiH putem linka iz Beograda.
Tvrdio je zaštićeni svjedok i da nije dao iskaz bratunačkoj policiji, što je demantovano dokumentom koji je predočila braniteljica, izvod o datoj izjavi svjedoka koji je sam nazvao bratunačku stanicu policije i rekao da ima da im ispriča nešto.
Spetljan u svojim lažima, onako nesiguran i drhtavog glasa svjedok je danas u jednom momentu rekao da je u akciji ubijen Mitar Mirić, ne ispravivši svoju grešku i ne demantujući ono što je rekao, što je još jedan od dokaza njegove dekoncentracije i dokaz njegovih spletni i laži.
Pored svega navedenog zaštićeni svjedok takođe, izjavio je da je danas u više navrata da je prolazio lokalitetima srebreničke regije, kojima je bilo apsolutno nemoguće proći s obzirom da su te linije i to u širem krugu držali pripadnici tzv. vrs i dobrovoljne jedinice iz Srbije. Predočavanjem braniteljice, detalja o geografskom položaju jedinica agresora i ARBIH utvrđeno je da nisu postojale mogućnosti apsolutno nikakve da neko lice a posebno ne jedna jedinica ili vod ili četa prođu kroz taj predio a da su bile pod komandom ARBiH.
.
naser_oric_sud_anadolija_2Zanimljivo je da je svjedok O1 spominjući tzv. ubistva zarobljenika u Zalazju, a za koje je navodno odgovoran Orić, opisujući izgled svjedoka, kazao prvo da je bio “mali, debeo, da je imao brkove, te da je imao sijedu  kosu. Nakon toga rekao je da je imao tamnu kosu, što je izazvalo osmijeh u sudnici te zaista zabavilo sve prisutne koliko je svjedok bio kontradiktoran.
Kasnije je za ovog zarobljenika koji je navodno ubijen kazao da je bio “debeo, da je imao brkove, ali da je bio nešto viši”.
.
Prisutni u sudnici danas, mogli su se po ko zna koji put uvjeriti da ovaj proces nije ništa drugo nego samo montirani proces protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića. Nikako nikome nije jasno kako je tužilac uspio sebi nauditi ovakvim pokušajem da pred sud “dovede” svjedoka smatrajući ga ključnim, koji nije u stanju da na jedno pitanje pruži siguran odgovor. Naravno, ovim slučajem koji je apsolutno montiran, tužilac je sebi potpisao auto gol, te na kocku stavio svoju diplomu i svoje školovanje do kraja svog života a s tim i zvanje i karijeru. Očito je mislio da će montiranim procesom uspjeti steći slavu te izjavama lažnih svjedoka dobiti slučaj i postati legendarni tužilac koji je strpao u zatvor komandanta 28. divizije.
.
Istina je danas bila sasvim očigledna te s nestrpljenjem isčekujemo sljedeće ročište na kojem će se nastaviti ispitivanje zaštićenog svjedoka koji ne zna ni da li je bio pripadnik ARBiH, ni koje jedinice niti gdje mu se jedinica nalazila i koja joj je zona odgovornosti bila a niti ko mu je bio komandant pa ni ko je ubijen.
.
MONTIRANIM PROCESIMA PROTIV PRIPADNIKA ARBiH MORA SE STATI U KRAJ!!! STOP MONTIRANIM PROCESIMA!
.
AntiDayton pokret

SVJEDOK PROTIV NASERA ORIĆA DANAS UHVAĆEN U LAŽIMA
Komentari
Na vrh
X