Vijesti i reakcije

SUĐENJE: NASER ORIĆ JE BIO RANJEN U OBJE NOGE

SVJEDOK NA SUĐENJU: “NASER ORIĆ JE BIO RANJEN U OBJE NOGE I TAKAV JE DOVEZEN U DONJE POTOČARE”

AntiDayton pokret je i ovo jutro prisustvovao montiranom procesu koji se vodi protiv krivooptuženih Nasera Orića i Sabahudina Muhića, kako bi podržao branioce države, te izvijestio javnost o konkretnim i tačnim detaljima sa suđenja.

Današnje ročište u Sudu BiH počelo je u 9:00 sati ispitivanjem svjedoka odbrane Muhameda Efendića, koji je sa 20 godina bio pripadnik ARBiH i odbrane države 1992. godine na području Srebrenice, a kasnije obavljao dužnosti policije na istom području.

Na pitanja advokata Nasera Orića, Lejle Čović, svjedok je potvrdio da je bio tog dana u akciji na Zalazju, zbog koje se sumnjiče Orić i Sabahudin Muhić. Po njegovim riječima, to je bio njegov prvi susret s ratnim dejstvima direktno na terenu, te je od svega najviše bio uplašen jer je bio jako mlad.

Ispričao je da se dugo krio iza jednog drveta u selu Zalazje, na putu prema Starom Zalazju, te da zbog jakog otpora nije bilo uopšte moguće doći do mjesta Zalazje s te strane. Također, svjedok je potvrdio da je akcija na Zalazju pokrenuta zbog konstantnog granatiranja Srebrenice i Potočara iz tog mjesta, te da su mnogi masakri počinjeni upravo granatama ispaljenim iz Zalazja.

Svjedok je nastavio, kako je krijući se u strahu iza jednog drveta nakon nekoliko sati začuo svog rođaka i nadređenog Mehu Efendića kako saopštava prisutnima da je Naser Orić ranjen, iako ga sve do njegovog dolaska ranije nije vidio u navedenoj akciji.

Tada se onako u strahu prikljućio borcima koji su bili oko Orića kako bi ga izvukli s te lokacije do mjesta Pećište, udaljenog nekoliko kilometara, gdje su ukrcani u vozilo i odvezeni u donje Potočare u prinudni sanitet, a svjedok je tada otišao kući isprepadan dešavanjima i borbama sa linije fronta.

Na pitanja tužioca Janjića, koji je za ovo ročište izmišljao nelogična pitanja i pitanja nebitna za ovaj slučaj, potvrdio je da je poznavao Ibrana Mustafića ali površno, međutim, da je upoznat i s mnogim lažnim prijavama od strane Mustafića na račun Nasera Orića što je bilo evidentno i dokazano kao laž.

Nakon prvog, stigao je i drugi svjedok Čakanović Suljo, koji je tokom agresije obavljao medicinske poslove na području Potočara, jer je nekadašnji uposlenik ambulante i dolazi iz medicinske struke.

Na pitanja Lejle Čović, naveo je da je formirao nekoliko ambulanti tokom agresije i pretržno na samom početku, na području Potočara, od kojih je jedna bila u Donjim Potočarima. Svjedok je naveo da je tokom akcije na Zalazju bio stacioniran u prinudno formiranoj ambulanti u Donjim Potočarima, kako bi bio što bliže linijama i dostupnosti povrijeđenima koji pristižu sa linija.

Tako je tog dana, u mjesecu junu 1992 . godine, bio u ambulanti kada je pristiglo vozilo sa povrijeđenima iz akcije na Zalazju i tada je, kako svjedok potvrđuje, u ambulantu na jednoj nozi skakutajući i oslanjajući se na jednog saborca ušao i Naser Orić.

“Bio je vidno iscrpljen i blijed. Na svu sreću nije imao povrede po gornjem dijelu tijela osim po nogama.“ Ranjen je s desetinama gelera bombe, za koju mu je potvrdio da je pala jako blizu njega, te je svjedok shvatio da su bolovi koje Orić ima proizvedeni upravo i detonacijom i jačinom proektila, zbog blizine. Svjedok je potvrdio da je Orić teško bio ranjen u jednu nogu, dok je na drugoj skakutao iako je i u njoj imao nekoliko povreda od gelera.

Svjedok je također prepričao da je u tim trenucima još negdje bilo povrijeđenih, te da su u ambulantu dovezene dvije osobe od kojih je jedna djevojčica od 9 godina.

Svjedok je potvrdio kako je Naser tokom ulaska u ambulantu i tokom previjanja plakao. Međutim, svjedok potvrđuje da Orić nije plakao zbog povreda već zbog pogibije saborca, rahmetli Fehima Salihovića zvanog Feho.

Nakon što je Orić bio saniran svjedok je potvrdio da je na isti način pred mrak napustio ambulantu oslanjajući se samo na jednu nogu i na saborca koji je bio s njim. Također, ovaj svjedok kao i prethodni potvrdio je da Naser Orić tada nije imao ni bradu ni brkove.

Sljedeće ročište zakazano je za 24.01.2017. godine, ponovo u 9:00 sati.

Ovo ročište potvrđuje ispravnost izjava nekoliko svjedoka koji su potvrđivali da je Naser Orić tada bio povrijeđen, dok potvrđuje i izjave navodnih određenih svjedoka Tužilaštva, da Orić nije bio ranjen i da je cijeli dan tokom akcije bio prisutan u borbama i činio navodne zločine. Ovo su konkretni dokazi onih koji su učestvovali i izvlačenju i saniranju Orića, te je nemoguće da je Orić činio navodne zločine koji mu se stavljaju na teret.

AntiDayton pokret 

 

SUĐENJE: NASER ORIĆ JE BIO RANJEN U OBJE NOGE
Komentari
Na vrh