Obavijesti

OPREZ: GDJE IMA JOŠ MINA U BiH?

OPREZ: GDJE IMA JOŠ ZAOSTALIH MINA U BiH?

Čak i 22 godina nakon agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, mine predstavljaju opasnost za veliki broj građana. Problem mina ugrožava sigurnost građana u BiH.

Prema podacima koje je Vijeće ministara BiH (VMBiH) objavilo u vidu odgovora na pitanja državnih parlamentaraca, navodi se da je problem mina identificiran u 129 općina u BiH.

– Trenutno je identificirano 8.800 minama zagađenih mikrolokacija u 1.400 ugroženih naseljenih mjesta BiH. Mikrolokacije zagađene minama direktno utječu na sigurnost 545.000 stanovnika ili 15 posto od ukupnog broja stanovnika BiH. Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 1.123 km2 ili 2,3 posto u odnosu na ukupnu površinu BiH, na kojoj je, procjena je, zaostalo 84.000 mina – navodi se u dokumentu VMBiH.

Prema veličini sumnjive opasne površine na mine, BiH je najpogođenija zemlja minskim problemom u Evropi. Struktura sumnjive opasne površine u BiH je 62 posto šumsko zemljište, 26 posto poljoprivredno zemljište, 10 posto infrastrukturno zemljište i dva posto ostalo.

Najpogođenije geografske regije minskim problemom u BiH su Bosanska Posavina, Srednja Bosna, Krajina i regija Doboja. Deset općina sa najviše visoko ugroženih zajednica u BiH su Doboj, Teslić, Maglaj, Usora, Zavidovići, Gornji Vakuf, Sanski Most, Velika Kladuša, Travnik i Ilijaš.

Na tabeli prikazan je nacrt liste prioritetnih zadataka humanitarnog deminiranja prema administrativnim nivoima u BiH u 2017. godini.

U BiH je trenutno u toku realizacija Strategije protivminskog djelovanja 2009-2019. godina, koju je VMBiH usvojilo 2008. godine. Ovim dokumentom je predviđeno da BiH bude zemlja bez mina od 2019. godine.

U periodu od 2009. do 2016. ispunjeno je tek 50 posto planiranih operacija deminiranja, i projekat kasni četiri godine. Ključni razlog kašnjenja je u nedostatku finansijskih sredstava jer je od planiranih 660 miliona KM utrošeno tek 330 miliona KM.

– U periodu 1996-2016. u BiH su oslobođena 3.073 km2 sumnjive opasne površine na mine. Od toga, 188 km2 (ili 6 posto) operacijama humanitarnog deminiranja akreditovanih organizacija, a ostalo netehničkim metodama Centra za uklanjanje mina u BiH – navode iz VMBiH.

U operacijama humanitarnog deminiranja pronađene su i uništene 62.000 protivpješadijskih mina, 8.000 protivtenkovskih mina i 55.000 komada ESZR. Od 1992. godine, od mina je u BiH stradalo 8.379 osoba. Od toga, u poslijeratnom periodu stradalo je 1.751 osoba, od čega 612 osoba smrtno.

preuzeto: faktor.ba – uredio: antidayton.com

OPREZ: GDJE IMA JOŠ MINA U BiH?
Komentari
Na vrh