OSLOBOĐENA VELIKA KLADUŠA

Peti korpus Armije RBiH je bio jedan od ukupno sedam korpusa u Armiji RBiH. Formiran je u i oko Bihaća, te je uspio zaštiti grad od prodora srpskih agresorskih snaga. Bitke su se vodile i protiv secesionističkih, odnosno autonomaških snaga Fikreta Abdića, koji je tijesno sarađivao sa agresorom.

U operaciji “Sana '95”, 1995. godine, Peti korpus je porazio Abdićeve snage i 06. augusta iste godine oslobodio Veliku Kladušu, a nakon toga  porazio je i snage srpskih terorista, te oslobodio Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, te je zajedno sa Sedmim korpusom Armije RBiH oslobodio i Sanski Most.

Tog 06. augusta 1995. godine, borci Petog Korpusa Armije RBiH oslobodili su dakle, Veliku Kladušu i time je prestala da djeluje samoproglašena fantomska autonomna oblast, tzv. “Zapadna Bosna”, pod vodstvom ratnog zločinca i izdajnika RBiH, Fikreta Abdića.

Pogledajte i snimak poraza Abdićevih jedinica u Pećigradu: https://www.youtube.com/watch?v=2jetl4G44uA

Na vrh