Aktivnosti

POLOŽILI SMO CVIJEĆE I LJILJANE NA MARKALAMA

POLOŽILI SMO CVIJEĆE I LJILJANE NA MARKALAMA

AntiDayton pokret danas je pored mnogih delegacija položio cvijeće i zastavu sa ljiljanima na mjestu gdje su srpski zločinci ispaljenom granatom ubili 68 građana a 144 teško i lakše ranili.  

Tržnica Markale u Sarajevu koja se nalazi u užem dijelu grada, u toku opsade Sarajeva od 1992. do 1996. godine, bila je meta skoro svakodnevnih granatiranja od strane četničkih terorista iz tzv. “VRS” i tzv. “JNA”. Prvi masakr na glavnoj gradskoj tržnici, desio se 5. februara 1994. godine, između 12:10 i 12:20 poslije podne, kada je minobacačkim projektilom kalibra 120mm ispaljenim sa četničkih položaja ubijeno 68, a ranjeno 144 civila.

U prvom masakru na tržnici “Markale”, 5. februara 1994. godine, ubijeni su:

Senad Arnautović, Ibrahim Babić, Mehmed Baručija, Ćamil Begić, Emir Begović, Vahida Bešić, Gordana Bogdanović, Vaskrsije Bojinović, Muhamed Borovina, Faruk Brkanić, Sakib Bulbul, Jelena Čavriz, Almasa Čehajić, Zlatko Čosić, Alija Čukojević, Verica Ćilimdžić, Smilja Delić, Ifet Drugovac, Dževad Durmo, Fatima Durmo, Kemal Džebo, Ismet Fazlić, Vejsil Ferhatbegović, Dževdet Fetahović, Muhamed Fetahović, Ahmed Fočo, Majda Ganović, Isma Gibović, Rasema Hasanović, Alija Hurko, Mirsada Ibrulj, Mustafa Imanić, Rasema Jažić, Razija Junuzović, Hasija Karavdić, Mladen Klačar, Marija Knežević, Selma Kovač, lbro Krajčin, Sejda Kunić, Jozo Kvesić, Numo Lakača, Ruža Malović, Jadranka Minić, Safer Musić, Nura Odžak, Mejra Orman, Hajrija Oručević, Seid Prozorac, Smajo Rahić, Igor Rehar, Rizvo Sabit, Zahida Sablja, Nedžad Salihović, Hajrija Smajić, Emina Srnja, Džemo Subašić, Šaćir Suljević, Hasib Šabanović, Ahmed Šehbajraktarević, Bejto Škrijelj, Junuz Švrakić, Pašaga Tihić, Munib Torlaković, Ruždija Trbić, Džemil Zečić, Muhamed Zubović i Senad Žunić.

Ubrzo nakon ovog napada UNPROFOR je krivo optužio ARBiH, misleći da je granata ispaljena sa njihovih položaja. Međutim, kasniji izvještaj UNPROFOR-a je morao priznati grešku i konstatovao da se ne zna tačno sa kojeg je položaja ispaljena granata. Tek u januaru 2004. godine, pred Haškim sudom dokazana je krivica Stanislava Galića, četničkog generala koji je komandovao opsadom Sarajeva, za ovaj zločin.

Dokaz za ovaj postupak je bilo svjedočenje balističkog eksperta Berke Zečevića, koji je ustanovio moguće lokacije odakle je granata ispaljena. Zečevićeva istraga je otkrila šest mogućih mjesta sa kojih je granata mogla biti ispaljena, od kojih su pet bili položaji tzv. “VRS”, a jedno pod kontrolom Armije RBiH. Mjesto pod kontrolom Armije RBiH je bilo vidljivo promatračima UNPROFOR-a, koji su potvrdili da tog dana ni jedna granata nije bila ispaljena sa tog položaja. Zečević je dalje objasnio da su se neki dijelovi projektila mogli proizvoditi samo u dva mjesta, a oba su bili pod kontrolom tzv. “VRS”. Treba napomenuti da je prof. Berko, također, svjedočio i protiv ratnog zločinca Radovana Karadžića. Pomenuti Stanislav Galić je za ovaj zločin i mnogobrojne druge, koje je počinila tzv. vojska kojom je komandovao, osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Drugi masakr na pomenutoj tržnici dogodio se 28. augusta 1995. godine, u 11:00 sati ujutru, a uzrok je bio pet ispaljenih granata sa četničkih položaja odnosno položaja tzv. “VRS”, a tada je ubijeno 37, a ranjeno 90 civila.

Pozivamo vas da podijelite ovu vijest i ne sozvolite da se ikada zaborav uvuče u naše živote! Educirajte mlade koji dolaze istinom o onome što nam je učinjeno. Ništa se nije desilo, već je svjesno učinjeno, i niko nije stradao i poginuo već je svjesno ubijen.

U ime AntiDayton pokreta danas su cvijeće i ljiljane na mjestu masakra položile, Nerma Ljutić, Zvjezdana Patak i Ejla Patak.

Nema oprosta, nema zaborava!

foto: faktor, oslobođenje,

AntiDayton pokret 

POLOŽILI SMO CVIJEĆE I LJILJANE NA MARKALAMA
Komentari
Na vrh