Oktobar, 2012.

SARAJEVO

04. oktobar, 2012.

Na dan zatvaranja Zemaljskog muzeja, dlučili smo poduzeti radikalne mjere u svom protestu protiv zatvaranja najznačajnije kulturne institucije u našoj državi. Ostali smo vezani i prije najavljenog masovnog protesta u 13:00 sati taj dan, sve do zadnjeg momenta. Tada nam se pridružila i Hana Obradović, studentica 3. godine Filozofskog fakulteta. Nakon nje, u muzej su stigli i članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Taj dan smo tražili odgodu zatvaranja ove institucije bar na dva mjeseca, te da se u tom periodu donese zakon kojim će biti regulisan status svih kulturnih institucija. Nažalost, nismo uspjeli, um neartikulisanih divljaka neosjetljivih na kulturu je uradio nezamislivo, Muzej je zatvoren.

Na vrh