Obavijesti

KRAJINA OBILJEŽAVA SLAMANJE TZV. “FEBRUARSKE OFANZIVE 94”

KRAJINA OBILJEŽAVA SLAMANJE TZV. “FEBRUARSKE OFANZIVE 94”

Krajina će ovih dana obilježiti slom takozvane Februarske ofanzive koja je otpočela na današnji dan 6. februara 1994. godine.

Tzv. februarska ofanziva 94, najveća je agresorska ofanziva na području tadašnjeg Okruga Bihać, a koja je za cilj imala protjerivanje snaga 5. korpusa Armije Republike BIH sa Grabeškog i Grmuško – srbljanskog platoa, zauzimanje hidroelektrane “Kostela” , kao i presijecanje komunikacije Bihać-Cazin.

Ofanziva srpskih snaga tog, (za njih kobnog) 6. februara 1994. godine, započela je u zoni odgovornosti 501. i 503. brdske brigade, te 504. lake brigade 5. korpusa Armije Republike BIH.

Podršku agresoru davala je i Narodna odbrana tzv. Autonomne pokrajine “Zapadna Bosna” na čijem čelu se nalazio izdahnik i osuđeni ratni zločinac Fikret Abdić.

Teške borbe vođene su svakodnevno koje su rezultirale velikim gubicima kako ljudskih života, tako i materijalno-tehničkih sredstava na obje strane.

Jedinice 5. korpusa pružile su tada herojski otpor i spriječile ostvarenje ciljeva neprijatelja.

U organizaciji Udruženje branilaca “Hasin vrh”, kao i svake godine i ove godine će se održati tradicionalna manifestacija kojom se borci Petog korpusa Armije R BiH prisjećaju zaustavljanja jedne od najvećih neprijateljskih ofanziva na tadašnji Bihaćki okrug, tzv. “Februarske ofanzive ’94”.

Oslobađajući Hasin vrh od neprijatelja, svoje živote dala su 102 pripadnika 5. korpusa Armije Republike BIH, poslavši jasnu poruku da je Hasin vrh neosvojiv.

Vječni rahmet i veliko hvala našim herojima, pripadnicima 5. korpusa koji su dali svoje živote za odbranu naše Krajine.

preuzeto: usnovosti – uredio: antidayton.com

KRAJINA OBILJEŽAVA SLAMANJE TZV. “FEBRUARSKE OFANZIVE 94”
Komentari
Na vrh