ZAPALJEN ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU

Dana 17. maja 1992. godine zapaljen je Orijentalni institut u Sarajevu. Uništena su djela od neprocjenjivog značenja, rukopisi iz 11-og vijeka koji su sačuvani tokom brojnih proteklih ratova i elementarnih nepogoda. Od prijeratnih 5.263 kodeksa preostala su samo 52, među kojima su neki djelimično nagoreni, da svjedoče o barbarskom uništenju neponovljivog stvaralaštva zauvijek izgubljenog za svjetsku nauku i kulturu. Još jedan od klasičnih primjera djela vandalizma, kulturocida i urbicida počinjenih od strane četničkih hordi tokom agresije na RBiH.

Inače, Orijentalni institut u Sarajevu je javna naučnoistraživačka ustanova osnovana 1950. godine sa zadatkom da prikuplja, obrađuje i publikuje rukopisnu i arhivsku građu na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, proučava ove jezike i njihove književnosti s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Bošnjaka na ovim jezicima, te proučava historiju, kulturnu historiju i orijentalnu umjetnost u Bosni za vrijeme osmanske uprave, radi na usavršavanju naučnog i stručnog kadra u oblasti orijentalistike, sarađuje sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i objavljuje rezultate svog naučnoistraživačkog rada putem svojih publikacija.

Na vrh