VOJNA OPERACIJA “BREZA '94”

Vojna operacija “Breza 94” je naziv za operaciju koju je pokušao izvesti 1. krajiški korpus  tzv. “VRS” u vremenskom periodu od 4. septembra  do 12. septembra 1994. godine protiv 5. korpusa Armije BiH i posebno protiv 505. bužimske brigade, koja je bila udarna šaka 5. korpusa. Operaciju je lično vodio general tzv. “VRS” Ratko Mladić.

Navodi iz zarobljenih vojnih dokumenata generala tzv. “VRS” Ratka Mladića govore o probijanju linija 5. korpusa i slomu 505. bužimske viteške brigade. Glavni napadi tzv. “VRS” su uslijedili u ranim jutarnjim satima 4. septembra 1994. godine na pravcu Sip-Radoč. Peti korpus Armije RBIH je pojačao svoju odbranu na pravcu Sip-Radoč, zatim je uslijedio silovit napad tzv “VRS” sa svim raspoloživim sredstvima na prve linije odbrane 505. bužimske brigade, međutim 505. bužimska brigada nije popuštala uprkos silovitim napadima tzv. “VRS”. Komandant 505. bužimske brigade, Izet Nanić je odlučio da se izvrši kontra-napad 6. septembra taktikom iznenadnog napada. Ovaj napad je izveden tako što su snage 505. bužimske brigade tajno prošle kroz linije 1. krajiškog korpusa tzv. “VRS” i uspješno sproveli kontra-napad.

Zaustavljena je četnička operacija “Breza 94”,  Naš 5. korpus je zarobio jedan tenk T-55, a jedan uništio. Ovaj korpus ARBiH je takođe zarobio i velike količine topova, minobacača, vojne opreme, municije, a zarobljen je i džip kukavice Ratka Mladića u kojem su pronađeni vojni dokumenti operacije “Breza 94”. U ovoj operaciji je Ratko Mladić i ranjen od strane pripadnika 505. bužimske brigade.

Na vrh