REINTEGRACIJA VOGOŠĆE

Dana 23. februara 1996. godine reintegrirana je sarajevska opština Vogošća u sastav slobodne teritorije Sarajeva, poslije skoro 4 godine okupacije od strane četničkog agresora.

Općina Vogošća je jedna od devet općina Kantona Sarajevo. Prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je pripadala gradu Sarajevu. Vogošća se nalazi u slivu rijeke Bosne, na prostoru između Sarajevskog i Visočkog polja. Ona zahvata slivove rječica Vogošće i Ljubine, desnih pritoka Bosne. Teritorija obuhvata dvije stare seoske općine – Gornju i Donju Vogošću i proteže se od samog ruba Sarajevskog polja do ušća Misoče u rijeku Bosnu u Ilijašu.

Današnje naselje Vogošća naglo se razvilo nakon završetka Drugog svjetskog rata, zahvaljujući prije svega izgradnji vojno-industrijskog kompleksa preduzeća “Pretis”. Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Vogošća (u to vrijeme jedna od 5 prigradskih općina Grada Sarajeva) imala je 24.647 stanovnika, raspoređenih u 21 naselju. Poslije potpisivanja Daytonskog (ne)sporazuma, općina Vogošća u cjelini je ušla u sastav tzv. Federacije Bosne i Hercegovine.

Na vrh