PROKOPAN SARAJEVSKI TUNEL

Sarajevski tunel spasa ili Objekat D-B je napravljen ispod aerodromske piste i povezivao je dva naselja Dobrinju i Butmir. Dug je oko 720 metara, a visok oko 1,5 m dok je na nekim dijelovima bio visok i do 1,8 m. Činjenica da se tunel trebao početi kopati sa dvije strane zahtijevala je pažljiva određivanja pravca tunela. Početak radova na kopanju prilaznog tranšea desio se 28. januara 1993. godine. Nepovoljni vremenski uslovi, nedostatak alata i ljudi, granatiranje i slični problemi koji su pratili radove i nisu ulijevali optimizam u ljude. Prvi metri tunela iskopani su 01. februara 1993. godine. Sama organizacija radova bila je izuzetno teška jer nije postojala nikakva telefonska veza, pa je tako jedini način komunikacije bio pretrčavanje piste. Prokopavanje tunela 30. jula 1993. godine, oko 21:00 sat, značilo je život za grad Sarajevo, tako se ovaj projekt morao nastaviti bez obzira na sve probleme na koje su ljudi nailazili pri njegovoj realizaciji. Za izradu tunela koristilo se željezo prikupljeno u sarajevskim fabrikama, a drvo je bilo teško naći tako da su se vertikalni zidovi tunela većinom oblagali metalnim limovima. Na strani Butmira bila je obrnuta situacija. Željezne konstrukcije bilo je teže pronaći, pa je većina tunela sa te strane uređena u drvetu. Ukupno je iskopano 2800m3 zemlje, ugrađeno je oko 170m3 drevne građe, i 45 tona metala. Tokom 1994. tunelom su postavljene i male šine po kojima su išla mala kolica.

U vremenu prije izgradnje ovog tunela, više od 800 ljudi izgubilo je život na prostoru aerodromskog kompleksa pokušavajući pretrčati odnosno preći preko aerodromske piste, zbog potrebe za osnovnim životnim namirnicama, koje su se mogle nabaviti na slobodnoj teritoriji u Butmiru i Hrasnici. Srpska paravojna jedinica locirana u neposrednoj blizini aerodroma nemilosrdno je pucala na svakog civila koji je iz nužde pokušavao preći na drugu stranu Sarajevskog aerodroma.

Tunel se u zvaničnim razgovorima ARBIH i UN vodio pod imenom “Tunel kojeg nema”. Tunel je bio najstrožija tajna Sarajeva jer je pomoću tunela u Sarajevo stizala hrana, oružje, cigare i drugo.

Na vrh