PROBOJ NA BALJKOVICI

U noći izmedju 15. i 16. jula 1995. godine, počeo je proboj na Baljkovici. Zadnju barijeru izmedju sebe i slobode probili su pripadnici dijela 28 divizije ARBiH, KOV-a Srebrenica, uz sadejstvo i artiljerijsku podršku jedinica 2.korpusa ARBiH iz Tuzle. U jutarnjim satima (oko 8 sati), 16. jula 1995. izveli su napad, probili linije tzv. “VRS” i spojili se sa čelom kolone u širem pojasu Baljkovice, gdje su vođene žestoke borbe između Zvorničke brigade tzv. “VRS” i 2. korpusa ARBiH. U toku proboja gine i bosanski gazija i heroj Ejub Golić, komandant Brdskog bataljona Glogova.

Nakon proboja, preko sredstava veze, uslijedili su pregovori između 2.korpusa ARBiH i Zvorničke brigade tzv. “VRS”. Neki dijelovi kolone su se još uvijek pokušavali probiti na teritoriju pod kontrolom ARBiH. Mnogi su se predali i bili ukrcani u autobuse i kamione. a zatim odvedeni u dolinu Cerske. Jedan preživjeli se prisjeća da je, kad je tamo stigao, shvatio da gazi po krvi, te da su ostali, koji su nakon nedjelju dana prolazili kroz dolinu Cerske, osjetili zadah leševa.

Na vrh