OPERACIJA “NERETVA ’93”

Za realizaciju operacije Neretva ’93 ključno je bilo savjetovanje vojnog vrha RBiH, održanog 21. i 22. augusta 1993. godine u Zenici. Naređeno je zauzimanje sela Vrdi (koje je bilo ključno za tzv. “HVO” Mostara), deblokada Donje i Gornje Drežnice, deblokada puta Jablanica –  Mostar, kao i oslobađanje Prozora.

Ukratko, vojni vrh RBiH je zaključio da je došlo vrijeme za izvođenje veće ofanzive koja bi obuhvaćala područje od Bugojna do Mostara, a u koju bi bile uključene snage 3, 4. i 6. Korpusa. Krajem avgusta, vrh Armije je dijelovima snaga spomenutih korpusa uputio pripremne naredbe za nadolazeću
ofanzivu, u kojima su isticani ciljevi i pravci djelovanja. U samim pripremama za Neretvu ’93 dovučena su i pojačanja iz opkoljenog Sarajeva (1. Korpus), kako bi se ostvarila dodatna premoć nad tzv. “HVO”.

Sam tok operacije Neretva 93, general ARBiH Sefer Halilović je opisao sljedećim riječima:

Dvanaesti septembar. Početak operacije: na glavnom napad u sve jedinice kreću na svim pravcima (…). Trinaestog septembra, nakon preduzetnih mjera, sve  jedinice kreću na zadatak. Prozorski bataljon ulazi u selo Uzdol iz koga oko 11 sati biva potisnut zbog jakog protunapada snaga HVO-a. Tek nakon nekoliko dana, saznali smo da je Samostalni prozorski bataljon u selu Uzdol počinio neke nedozvoljene radnje (…) Ukupni rezultati operacije su impresivni. Po izvještaju UNPROFOR-a, Armija BiH je napredovala i oslobodila 450 kvadratnih km.Napad na mostarskom ratištu je kasnio, te je on započeo tek kasno naveče 14. septembra. Borbe su vodile tokom noći, te nastavljale kroz sljedeći dan, a snage ARBiH su uspjele deblokirati Drežnicu, te odbaciti snage tzv. “HVO” sa tog područja. Do 16. septembra ARBiH je uspjela osvojiti i nova  područja u tzv. općini Rama-Prozor.Prema podacima ARBiH, operacija je službeno prekinuta 4. oktobra 1993. godine, ali aktivnosti ARBiH-a na mostarskom području su se i dalje nastavile kroz oktobar, posebno prema položajima tzv. “HVO” u Vrdima.

Na vrh
X