OTVARANJE AERODROMA SARAJEVO ZA HUMANITARNE LETOVE

Dana 30. juna 1992. godine, Vijeće sigurnosti UN je usvojilo Rezoluciju 761, kojom ovlašćuje glavnokomandujućeg UNPROFOR-a da ostvari sigurnost i funkcioniranje Sarajevskog aerodroma. Članom 2 te Rezolucije, Savjet bezbjednosti poziva sve strane da se održi apsolutni i bezuslovni prekid vatre.

Na vrh