OSLOBOĐENA BOSANSKA KRUPA

U sklopu akcije “Sana'95”, dana 17. septembra 1995. godine, borci i starješine 511. slavne, 505. viteške i 503. slavne brigade u sadejstvu sa drugim jedinicama 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Nakon ovoga uslijedio je snažan kontranapad tzv. “VRS” s ciljem vraćanja izgubljenih teritorija, tako da je napredovanje Petog korpusa usporeno. Jedinice tzv. “VRS” bilježe privremene uspjehe kod Ključa. U kontranapadima učestvuju i paravojne formacije ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, no »Srpska dobrovoljačka garda« kod Ključa je potpuno razbijena. Peti korpus odolijeva napadima tzv. “VRS”. Armija RBiH u zonu odgovornosti Petog korpusa uvodi i jedinice sa drugih bosanskohercegovačkih područja, pa je inicijativa vraćena na stranu ARBiH.

Na vrh