IZDAJA BOSANSKOG BRODA

Na današnji dan počinjena je izdaja Bosanskog Broda.

Dana 07. oktobra 1992. u Republici Bosni i Hercegovini se vode borbe na prilazima Bosanskom Brodu. Na Slavonski Brod granate su ispaljivane u 8:08, 9:40, 11:44, 13:20, 13:47, 14:53, 15:55, 17:10 sati. Nakon toga su detonacije utihnule, a sa bosanske strane dopirali su smo zvuci sporadične paljbe iz pješačkog oružja onih koji nisu željeli da Bosanski Brod padne u ruke agresora, tačnije razularenih četnika. Nažalost, Bosanski Brod je taj dan pao u ruke agresora i četničkih dobrovoljaca koji su navirali u Bosanski Brod sa svih strana.

U toku dana osam hiljada ljudi, pred sam ulazak agersora u grad, panično je u zadnji trenutak prešlo preko mosta. Hrvatska vojska se povlačila sa teškim naoružanjem još već dan prije. Oko 19:00 sati, 07. oktobra 1992, cijeli je Bosanski Brod u dimu paljevina i u ruševinama. Paljeno je sve što se moglo zapaliti a posebno ono što je podsjećalo nekada na razvijen i lijep život građana ovog grada.

U Slavonskom Brodu izgorjela je velika samoposluga na tržnici, a stanovništvo se uz Savu povlačilo iz svojih podruma prema Vinogorju i Podvinju. Ujutro u 3:10 narednog dana hrvatska vojska, navodno bez znanja vrhovnog zapovjednika Franje Tuđmana, minirala je most preko Save dijelom koji dotiče Adu sa slavonske strane. Štete od detonacije su čak i tu bile velike. Letjeli su štokovi prozora i vrata, dizali se crijepovi na krovovima, porazbijalo se i ono stakla što je ostalo na prozorima tokom napada, a u blizini mosta urušavale su se i kuće.

Priča o Bosanskoj Posavini je jako tragična. Uz veliko ljudsko stradanje, ogromno materijalno razaranje, egzodus nekoliko hiljada izbjeglica tokom nekoliko mjeseci pokušaja da se Posavina spasi. Nekima je ova tema još uvijek podloga za politiziranje i za izmišljanje mnogih detalja, te takođe iskrivljavanje istine. Međutim, mnogi su svjedoci već dali svoje izjave na temu Posavine, te zapečatili mnoge događaje u vidu dogovora i pregovora srpske i hrvatske strane, odnosno kako “riješiti” Posavinu i gradove u njoj.

Na vrh