GODIŠNJICA POGIBIJE EMIRA BOGUNIĆA – ČARLIJA

Emir Bogunić – Čarli rođen je 26. novembra 1966. godine u Sarajevu. Bio je komandir voda 4. motorizovane brigade i jedan od najistaknutijih boraca ARBiH. Poginuo je 28. jula 1993. godine na Golom brdu na Igmanu. Najvišim ratnim priznanjem “Zlatni ljiljan” odlikovan je 1993. godine, a posthumno je 1994. godine odlikovan “Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima” i proizveden u čin pukovnika Armije Republike BiH.

Na vrh