BRANIOCI SARAJEVA KRENULI SA PLANOM DEBLOKADE

Dana 31. jula 1992. godine, a nakon četiri mjeseca “gušenja” i strašnog agresorskog pritiska na grad Sarajevo i nakon stalnih napada na građane od strane srpskog agresora, hrabri branioci Sarajeva krenuli su u deblokadu glavnog grada Bosne i Hercegovine.

S obzirom da je vojska srpskog agresora držala pod kontrolom sva okolna područja Sarajeva, te da je time bila u velikoj prednosti, zaista je bila potrebna velika hrabrost i odvažnost da naši branitelji krenu u deblokadu glavnog grada, pogotovo kada se uzme u obzir da građani Sarajeva nisu bili ni pripremljeni za rat, niti su imali naoružanje kojim bi se suprotstavili do zuba naoružanoj četničkoj vojsci. Ipak, kada je u pitanju patriotizam, opstanak grada, države i naroda, sarajevska omladina nikada nije oklijevala.

Na svim linijama “obruča” oko Sarajeva vodila se žestoka borba između branilaca grada Sarajeva i četničkog agresora. Najžešće borbe vođene su na Poljinama, gdje je poginuo legendarni komandant sarajevske brigade “Zmaj od Bosne”, Asim Prazina – Asko.

Na vrh