BITKA ZA ŽUČ

Dana 8. juna 1992. godine, branioci Sarajeva su u žestokom okršaju na brdu Žuč oslobodili vrh Orlić i širi lokalitet prema Volujku i Krstacu, te naseljima Smiljevići i Zabrđe. Nakon osvajanja Orlića zauzete su i Kota 850, Vis i Golo brdo, odakle su četnici svakodnevno, najvećim kalibrima ubijali Sarajevo, koje su 1425. dana držali pod opsadom. Prilikom Bitke za Žuč, zaplijenjene su  značajne količine naoružanja i municije, vojne opreme i sanitetskog materijala.

Ovo je bitka koja je potvrdila rezultate “Pofalićke bitke“, a takođe je i osigurala i učvrstila komunikaciju sa braniocima sa područja Vogošće, odnosno sa braniocima iz naselja Ugorsko, Bušće i Kobilja Glava.

Na vrh