Vijesti i reakcije

TUŽILAC ŽELI NOVO SUĐENJE A ODBRANA OPET DOKAZALA NEVINOST KRIVOOPTUŽENIH!

TUŽILAC ŽELI NOVO SUĐENJE A ODBRANA OPET DOKAZALA NEVINOST KRIVOOPTUŽENIH!

U sudu Bosne i Hercegovine danas je pred Apelacionim vijećem kojim predsjedava sudija Dragomir Vukoje održana sjednica na kojoj je razmatrana žalba Tužilaštva BiH na nepravomoćnu presudu ovog Suda kojom su komandant odbrane Srebrenice Naser Orić i pripadnik Armije RBiH Sabahudin Muhić oslobođeni optužbi za navodni ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Naser Orić sa braniteljica ispred Suda BiH FOTO: BIRN Sabahudin Muhić FOTO: BIRN

U oktobru prošle godine Sud BiH je oslobodio Orića i Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenika srpske nacionalnosti.

Tužilac Miroslav Janjić od Apelacionog vijeća je zatražio da prvostepenu presudu ukine i predmet vrati na ponovno suđenje, zbog, kako je naveo, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

S druge strane, odbrane Orića i Muhića, koje zastupaju advokatice Lejla Čović i Sabina Mehić, tražile su da se žalba Tužilaštva u cijelosti odbije i potvrdi oslobađajuća presuda.

Tužilac Janjić je na početku svog jednosatnog obrazlaganja žalbe, naveo kako je “presuda Oriću i Muhiću jedinstvena u sudskoj praksi”, jer se “zasniva na imaginarnom dokazu, koji nije prezentovan na glavnom pretresu”.

Osim toga, kazao je da je prvostepena presuda “nerazumljiva i protivrječna samoj sebi, jer se razlikuje usmena objava presude od njenog pisanog otpravka”.

Braniteljica Nasera Orića Lejla Čović je potpuno negirala navode tužioca, kazavši na početku izlaganja da je “žalba Tužilaštva izuzetno konfuzna i nerazumljiva, odnosno upravo onakva kakviom je tužilac opisao prvostepenu presudu.

– Cijeli koncept žalbe se zasniva na tzv. nepostojećem dokazu. Časni sude, dokaz nije nepostojeći, on je uvršten u spis i vi ga možete naći pod oznakom O1-5. Radi se o službenoj zabilješci o iskazu zaštićenog svjedoka – kazala je Čović.

Dalje je navela da što se tiče tvrdnji tužioca da presuda mora biti identična u usmenoj objavi i pismenom otpravku, to se odnosi na izreku presude, a ne na njeno obrazloženje.

– Nesporno je da je izreka potpuno identična pismenom otpravku i navodi Tužilaštva su apsolutno neosnovani – kazala je Čović.

Dalje se osvrnula na navode tužioca da je “Sud poredio nepostojeći dokaz sa ostatkom dokaza dokazima, pa na osnovu toga pogrešno utvrdio činjenično stanje”.

– Taj dokaz uveden je u spis, tužilac tada čak nije uložio ni prigovor na taj dokaz. To je dokaz koji je pribavilo Tužilaštvo, a koji je odbrana koristila i predočavala zaštićenom svjedoku prilikom unakrsnog ispitivanja – kazala je Čović, te dodala da sve i da se radi o nezakonitom dokazu, taj dokaz prvostepeno vijeće uopće nije cijenilo, a što je jasno navedeno u prvostepenoj presudi.

Čović je na tvrdnje tužioca da su iskazi svih svjedoka Tužilaštva saglasni sa svjedočenjem zaštićenog svjedoka O-1, iznijela kontraargumente i navela da je upravo suprotno, odnosno da su iskazi svih svjedoka Tužilaštva u suprotnosti sa iskazom zaštićenog svjedoka O-1, a da su potpuno saglasni sa iskazima svjedoka odbrane.

– Časni sude, ne postoji nijedan dokaz da je Naser Orić ubio sudiju Slobodana Ilića. To čak ne navodi ni svjedok O-1. On je rekao da je gledao kako ga udara, a da je potom otišao i kad se vratio Ilić je bio mrtav. Što se tiče iskaza pripadnika VRS-a, koji su se krili na tavanu kuće u Zalazju, njih odbrana nije ni osporavala, jer su svi saglasni i svi su suprotni iskazu svjedoka O-1 – navela je Čović, te se osvrnula na to da je tužilac naveo iskaze svjedoka Milomira Lazarevića i Milana Jeremić, ali samo do pola, preskočivši dio u kojem svjedoče da su čuli kako je Orić na pitanje vojnika šta će sa zarobljenicima rekao: “Mi nismo ustaše ni četnici. Njima će suditi vojni sud”.

Također, odbrana je negirala današnju tvrdnju tužioca da se iskaz zaštićenog svjedoka O-1 slaže sa nalazom vještaka Rifata Kešetovića, koji je obavio obdukciju posmrtnih ostataka Slobodana Ilića.

– Vještak je jasno naveo da zbog nedostataka mekih tkiva ne može tačno odrediti uzrok smrti oštećenog, kao ni porijeklo višestrukih lomova, za koje se nije moglo odrediti da li su nastali za života ili nakon njegove smrt, s obzirom na to da su posmrtni ostaci premještani – potcrtala je Čović.

Advokatica Sabina Mehić ponovila je njeno izlaganje u smislu navodnih razlika objave presude u odnosu na njen pismeni otpravak.

– Bitna povreda odnosi se na izreku, a ne na obrazloženje. Razlika u obrazloženju kao povreda krivičnog postupka ne postoji u Zakonu o krivičnom postupku – rekla je Mehić.

Također je od Apelacionog vijeća zatražila da žalbu tužioca odbije kao potpuno neosnovanu, te da pobijanu prvostepenu presudu potvrdi u cjelosti.

Apelaciono vijeće odluku će donijeti naknadno.

preuzeto: faktor

TUŽILAC ŽELI NOVO SUĐENJE A ODBRANA OPET DOKAZALA NEVINOST KRIVOOPTUŽENIH!
Komentari
Na vrh
X