Vijesti i reakcije

SLUČAJ SUTORINA: PREDSTAVNIČKI DOM PS BIH POD ISTRAGOM TUŽILAŠTVA BIH!

Krivična prijava, 04.12.2015.

Dopis iz Tužilaštva za članove Predstavničkog doma PS BiH, 04.12.2015.

Slučaj Sutorina još uvijek nije gotov. Naime, nakon upućene krivične prijave od strane Inicijative za povrat Sutorine i Kruševica u sastav BiH, iz Tužilaštva BiH je na adresu Predstavničkom doma Parlamenta BiH stigao zahtjev da se Tužilaštvu dostavi materijal o glasanju o ratifikaciji Prijedloga ugovora o granici sa Crnom Gorom (koji takođe tretira i pitanje Sutorine).

Predsjedavajući Predstavničkog doma PS BiH, Mladen Bosić je izjavio kako je došao dopis Kolegijumu da se daju informacije o internet prenosu u vezi sa tačkom glasanja o sporazumu o ratifikaciji Prijedloga ugovora o granici sa Crnom Gorom. Bosić je ovom prilikom rekao da će Predstavnički dom PS BiH dostaviti sve informacije Tužilaštvu. Bosić je takođe dodao da je situacija oko glasanja bila jasna jer nije radio elektronski sistem.

Inicijativa napominje kako ni Bosić ni drugi članovi Parlamenta, Predsjedništva i Vijeća ministara BiH nisu objasnili kako je to jasno da se usvaja nezakonito utvrđeni Prijedlog ugovora o granici sa Crnom Gorom (uprkos nedostatku kvoruma prilikom pregovora sa Crnom Gorom čime je prekršen Poslovnik), i uprkos činjenici da ne postoje javni podaci o tome kako je ko glasao u Predstavničkom domu PS BiH, a vezano za ratifikaciju ovog Prijedloga ugovora, dana 24. novembra ove godine.

Dalje, dopis Tužilaštva BiH navodi da je Predstavnički dom PSBiH dužan dostaviti Poslovnik Predstavničkom doma Parlamentarne skupštine BiH, kao i informacije je li 20. sjednica Predstavničkog doma PSBiH, održana 24. novembra direktno prenošena na internet stranici Parlamentarne skupštine, odnosno je li na internet stranici bilo prekida direktnog prenosa navedene sjednice, u koliko sati je prekid bio i koliko je trajao, kao i to da li su utvrđeni razlozi prekida.

Napomenimo da su članovi Inicijative pratili prenos, sve do trenutka kada se prekid zaista desio, i to upravo kada se glasalo o tački 89 dnevnog reda, odnosno kada je u toku bilo glasanje o ratifikaciji ovog Prijedloga ugovora, kada se istovremeno i desio “kvar” na sistemu za glasanje, koji je “iznenada” proradio na tački 90.

Takođe, Tužilaštvo BiH interesuje na koji način se postupa u slučaju da dođe do prekida direktnog prenosa sjednice na internet stranici PS BiH, obzirom na odredbe Poslovnika o obaveznom prenosu sjednice na internet stranici PS BiH. Osim toga, tužiteljica Biljana Simeunović traži informaciju o tome jesu li na internet stranici Predstavničkog doma PS BiH objavljeni rezultati glasanja za tačku 89 dnevnog reda koja se odnosi na ratifikaciju Ugovora o državnoj granici sa Crnom Gorom. Ukoliko nisu, Tužilaštvo BiH traži razloge zbog kojih to nije učinjeno.

Inicijativa opet podvlači da rezultati NISU objavljeni, niti su objavljena imena predstavnika političkih stranaka kako su isti glasali, što predstavlja očigledno kršenje zakona i propisa ove države.

Inicijativa za povrat Sutorine i Kruševica u sastav BiH se nada da će ovaj put Tužilaštvo BiH obaviti svoj posao do kraja kada je u pitanju ova krivična prijava protiv članova Predstavničkog doma PS BiH, te takođe postupiti i po onim krivičnim prijavama koje su spomenute i prije ove, a radi se o našoj krivičnoj prijavi protiv Predsjedništva BiH, te našoj krivičnoj prijavi protiv članova Komisije za granice, VM BiH, članova Ustavno-pravne komisije, te nekadašnjeg državnog pravobranioca BiH

U prilogu pogledajte treću krivičnu prijavu Inicijative (protiv Predstavničkog doma PS BiH) po kojoj je Tužilaštvo reagovalo:

Treća-krivična-prijava_PDPSBiH_26-Nov-2015_Page_1

Treća-krivična-prijava_PDPSBiH_26-Nov-2015_Page_2

Treća-krivična-prijava_PDPSBiH_26-Nov-2015_Page_3

Treća-krivična-prijava_PDPSBiH_26-Nov-2015_Page_4

Treća-krivična-prijava_PDPSBiH_26-Nov-2015_Page_5

 

SLUČAJ SUTORINA: PREDSTAVNIČKI DOM PS BIH POD ISTRAGOM TUŽILAŠTVA BIH!
Komentari
Na vrh