Feljton

EKSKLUZIVNO: GROBLJE RUSKIH DOBROVOLJACA KRAJ SARAJEVA

Predstavljamo vam ekskluzivno groblje ruskih dobrovoljaca kraj Sarajeva.
SKRAbOV_grob_u_Donjim_MILJEVICIMA_21
Niko prije i poslije ovog snimka nije ušao tamo i ovako vjerodostojno snimio groblje i grobove ruskih plaćenika, koji su vršili agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Neka ostane trag. Eto ih, tu u našem komšiluku, samo 4 kilometra od zgrade Parlamentarne Skupštine, od centra Sarajeva, kao dokaz ko je sve kasapio građane glavnog grada i sprovodio divljački teror nd njima. Da se nikada ne zaboravi.

Radeći dokumentarni film “Krvavi ples po šeheru”, ekipa u sastavu Avdo Huseinović, Džemal Ramović, Rešad Džananović Hodža i Omer Hadrović, prva je u zimu 2009. godine, na specifičan način, i pored stalnog obezbjeđenja, ušla u groblje Donji Miljevići i snimila grobove ruskih plaćenika.

Novembra 1993. godine u Sarajevu u Trebevićkoj ulic, u neposrednoj blizini Jevrejskog groblja, osnovan je tzv. 3. ruski dobrovoljački odred. Komandant ovog odreda postao je Aleksandar Škrabov, bivši major u ruskoj vojsci.
Taj odred je učestvovao u više operacija tzv. vojske republike srpske tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

filesAleksandar Škrabov je poginuo 04. juna 1994. godine, a takođe je bio učesnik ratnih dejstava u Angoli i Gruziji. Pored akcija na sarajevskom ratištu predvodio je, takođe, akciju na koti ‘’Mačak’’, te učestvovao u operaciji na Goražde 1994. godine.
Odmah poslije pogibije Aleksandra Škrabova tzv. treći ruski dobrovoljački odred je prestao postojati. Nakon raspada ovog odreda Rusi su još jedno vrijeme proveli na Grbavici i Jevrejskom groblju, pod komandom četničkog vojvode Slavke Aleksića, a 1995. godine svi Rusi u Sarajevu uključili su se u jedinicu tzv. „Beli vukovi“, kojom je komandovao Srđan Knežević. Najveći broj poginulih ruskih dobrovoljaca je ukopan na groblju u Donjim Miljevićima (lijevo od pune dionice Vraca-Lukavica) kod Sarajeva, a ruski grobovi se još nalaze na Sokocu, u Višegradu, Vlasenici, Priboju, dok je dvadesetak tijela prenešeno u Rusiju.

Na snimku, pored groba majora Škrabova, vidite grobove i sljedećih ruskih plaćenika:


Astapenkov Sergeja Anatolij
Služio u ruskoj mornarici, a poginuo 24.01.1994. godine kod Zlatišta u Sarajevu.
Bikov Valerij
Bio aktivan oficir u ruskoj vojsci s činom kapetana. Poginuo augusta 1995. godine u Sarajevu.
Bočkarev Jurija Aleksandar
Poginuo je 10.02.1994. godine na Jevrejskom groblju u Novom Sarajevu.
Bondarec Dimitrija Oleg
Poginuo 20.11.1995. godine u Ozrenskoj ulici u Sarajevu.
Bočkarjev Jurija Aleksandar
Poginuo 10.04.1994. godine kod Sarajeva.
Desjatov Nikolaja Viktor
Poginuo 1994. godine na Jevrejskom groblju.
Gavrilin Dmitrija Valerij 
Jedan on najpoznatijih ruskih dobrovoljaca. Poginuo 05.04.1995. godine na Grbavici.
Ivanov Jevgenija Sergej
Poginuo u Sarajevu.
Jangonjevič Valerija Viktor
Poginuo 1995. godine.
Mališev Anatolija Petar
Poginuo 03.10.1994. godine u reonu Poloma na Moševačkom brdu.
Mališev Serafima Roman
Poginuo 15.10.1994. godine na Moševačkom brdu kod Sarajeva.
Mirončuk Sergej 
Poginuo 18.06.1995. godine kod Trnova na Treskavici.
Neomenko Vladimira Boris 
Poginuo 03.10.1994. godine na Jevrejskom groblju.
Petraš Sergeja Jurij
Bio aktivni oficir, poginuo 11.10.1995. godine u reonu planine Hum kod Trnova.
Pigarjov Vladlen
Ranije bio prapadnik ruskih vazdušno-desantnih trupa, a služio je u Angoli. Ratovao je u odredu tzv. ‘’Beli vukovi’’.
Slaven Stanislava Oleg 
Bio pripadnik ruskog udarnog odreda.
Siljvestrova Kotova Pavla Jelana 
Poginula 1994. godine.
Tamilin Valerija Aleksej
Major ruske policije, poginuo je 14.12.1994. godine kod Trnova u Presjenici na planini Bjelašnici.

Ovaj snimak i imena samo su još jedan dokaz o planiranoj agresiji i genocidu Srbije koja je kanalisala ruske dobrovoljece u Republiku BiH, a putem kontakata SDS-a u RBiH, kako bi pljačkali i ubijali narod koji nije njihov. Godinama se nakon agresije ukazivalo na to i postoje mnogi dokazi o ruskim ženama koje su bile i više nego precizne na snajperima iznad Sarajeva, pa tako i ovdje na spisku imamo jednu žensku osobu. Ovo je dokaz da se svi podignuti spomenici ruskim dobrovoljcima, koje su podigle vlasti tzv.rs-a, moraju srušiti i ukloniti iz ove zemlje. Što se tiče tijela i grobova ruskih dobrovoljaca, neka stoje na mjestu gdje i jesu, jer su jedan od dokaza da su u našoj zemlji mnogi dolazili tokom agresije da čine zločine, silovanja, pljačkanja i druge neljudske radnje.

Ovo je, takođe, materijal za sve one patritski orijentirane političare (ako ih više uopšte ima u BiH politici) da razmisle dobro o prodaji nekretnina i velikih finansijskih potencijala ruskim investitorima. Krenuvši samo od benzinskih pumpi po Sarajevu, lako ćemo vidjeti koliko Rusija dominira. Svaki onaj koji za 1 KM lične zarade, i to na način mita i korupcije, proda bilo kakav resurs koji će odavde nositi novac Rusiji, treba da pored krivičnog odgovara i za ne poštivanje vlastite zemlje i za izdaju.

Avdo Huseinović: news-2014-Novembar-avdo_huseinovic_AA_1_700442430Nekadašnji dobrovoljci iz pravoslavnih zemalja danas u tzv. republici srpskoj imaju status nacionalnih heroja i izvan su dometa zakona, kao i Ratko Mladić, koji je često komandovao operacijama u kojima su udarne jurišne grupe činili ruski i dobrovoljci iz ostalih pravoslavnih zemalja. U modi je još uvijek jedino, a izgleda da će još decenijama biti, optuživanje i podmetanje Bošnjacima za tzv. islamski terorizam. Posljednjih godina ni jedna pojava u BiH nije tako manipulatorski tematizirana i lažno javnosti prezentovana kao pitanje 230 dobrovoljaca iz arapskih zemalja koji su se borili u zoni odgovornosti Trećeg korpusa Armije RBiH. Za razliku od mudžahedinskog pitanja u BiH, o kojem se posljednjih godina ispisalo na stotine tekstova, objavilo na desetine TV priloga…, tek nekoliko tekstova se pojavilo o hiljadama dobrovoljaca iz pravoslavnih zemalja koji su napadali na Bošnjake u sadejstvu sa Mladićevom bandom.

 

Neka je vječni rahmet i laka zemlja svima onima kojima su ovi ruski monstrumi uzeli život. Pravda za žrtve!

AntiDayton pokret

EKSKLUZIVNO: GROBLJE RUSKIH DOBROVOLJACA KRAJ SARAJEVA
Komentari
Na vrh