ZLOČINI U KOZLUKU KOD ZVORNIKA

U Kozluku, u blizini Zvornika, 15. jula 1995. pripadnici Vojne policije Zvorničke brigade tzv. “VRS” obezbjeđivali su stotine Srebreničana koji su bili zatvoreni u školi u selu Ročevići. Prema svjedočenju Milorada Trbića, tada je izvršena masovna egzekucija i do 700 Srebreničana koji su prethodno bili zatvoreni u školi u selu Ročevići. Koliko je poznato, ovo strijeljanje niko nije preživio.  Zarobljenici tog 15. jula 1995. godine odvedeni do deponije smeća koja se nalazila pored rijeke Drine u Kozluku – i pogubljeni.

Pred Haškim tribunalom je o ubistvima u Kozluku govorio zaštićeni svjedok PW-174, koji je rekao da je bio prisutan dok je trajalo pogubljenje jedne grupe zarobljenika.

“Iz kamiona ubacivani su u rupu oko koje je bilo između 40 i 50 vojnika i vojnih policajaca. Neko mi je dao pušku. Ispalio sam rafal, ali se nadam da nikoga nisam ubio”, govorio je svjedok, dodavši da je tada imao 16 godina.

Milorad Trbić, bivši pomoćnik načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade tzv.”VRS” je haškim istražiteljima priznao da je u dva navrata išao u Kozluk i ubio najmanje pet zarobljenika u školi u Ročeviću. Uz njega, prema presudi Suda BiH, za ubijanja u Kozluku odgovorni su i drugi pripadnici Zvorničke brigade. U presudi Miloradu Trbiću stoji da je on lično naveo “da je u Kozluku ubijeno najmanje između 600 i 700 ljudi”.

Za ubijanje Srebreničana u Kozluku, prema presudi Suda BiH, pored Trbića odgovorni su i drugi pripadnici Zvorničke brigade, dok je presudom Haškog tribunala utvrđeno da je 15. jula Nikolić učestvovao u organizovanju privođenja i pogubljenja zarobljenika u školi u Ročevićima.

U isto vrijeme kada se dešavala egzekucija u Kozluku, kako je zaključilo Vijeće Suda BiH, Trbić je u Kula Gradu “koordinirao i nadgledao” ubistva Srebreničana koja su vršili pripadnici tzv. “VRS”. “Dokazi potvrđuju da je grupa zarobljenika pogubljena i ukopana u Kula Gradu 15. jula 1995. godine, te da su njihovi posmrtni ostaci kasnije premješteni u Kamenicu”, navedeno je u presudi Trbiću.

Na vrh