ZLOČIN NA BRANI U PETKOVCIMA

Dana 15. jula, 1995. godine, četnici su izvrsili strijeljanje zarobljenih Srebreničana u području brane u Petkovcima. Čelo kolone koja se probijala prema Tuzli naišlo je na zasjedu u selu Marići u blizini Snagova. Inače, kolona koja se probijala iz pravca Srebrenice tada je prvi put uspostavila radio vezu sa jedinicama 2 korpusa ARBIH.

To isto jutro, 15. jula, počeo je rad na pokapanju na poljima Orahovcu, gdje su takođe izvršena zločinačka pogubljenja bošnjačkih zarobljenika, kao i kod brane u Petkovcima. Nijedna od ovih aktivnosti nije bila povezana sa ozbiljnim borbama koje su se vodile u pozadini zona 4. i 7. pješadijskog bataljona tzv “VRS”, uprkos tome što je to manje od 3 kilometra jugoistočno od područja Orahovca. Putni radni listovi vozila tzv “VRS” za 15. juli pokazuju da je jedan ULT 220 iz ‘Birač Holdinga’, radio 5 sati u Orahovcu, a jedan kamion TAM 75 (reg. broj M-5246), je tri do četiri puta putovao između baze i Orahovca.

Dva preživjela zarobljenika kažu da su vrijeme poslije ponoći, 15. jula, proveli u školi u “novoj” školi u Petkovcima, a da su četnici tzv. VRS kasnije te zarobljenike ukrcali na kamione i odvezli do brane. Kada su zarobljenici stizali na stratište, još uvijek je bio mrak. Zarobljenici su nakon toga iskrcavani sa kamiona u grupama od pet do deset ljudi. Vojnici 6.pješadijskog bataljona Zvorničke brigade tzv. VRS su strijeljali grupe zarobljenika još dok su silazili sa kamiona, a najmanje dva kamiona obavila su ukupno 10 vožnji od škole do brane. U dnevnim zapovijestima inžinjerijske čete Zvorničke brigade tzv VRS stoji da su kasnije tog jutra jedan ULT i jedan rovokopač radili u Petkovcima.

Spomenuta dvojica preživjelih zarobljenika su posvjedočili da su u ranim jutarnjim satima 15. jula obojica ukrcani na veliki kamion i odvedeni na spomenuto stratište. Nakon što je pucnjava prestala, ova dvojica preživjelih su otpuzala iz gomile tijela do jednog skrovišta blizu stratišta. Inače, tokom noći su čuli pucnjavu, kao i zvuk mašina u mraku. Kada se razdanilo, vidjeli su mašine za zemljane radove koje su tovarile tijela na traktor (potvrđujući zabilješke iz dnevnih zapovjesti inžinjerijske čete Zvorničke brigade tzv. VRS). Stratište su opisali kao šljunkovito mjesto u podnožju velike brane za koju se ispostavilo da je brana u Petkovcima.

 

Na vrh