NAMETNUTA NOVA HIMNA BIH – “INTERMEZZO”

Polovinom 1998. godine Ured visokog predstavnika (OHR) raspisuje javni konkurs za novu himnu BiH pod izgovorom da je himna “Jedna si jedina” neprikladna zbog navodnog isključivanja Srba i Hrvata, iako sam tekst ne spominje ni jedan bosanskohercegovački narod, i iako ova himna niti jednom riječju ne isključuje ili vrijeđa bilo koga. Na konkurs je pristiglo oko 80 radova, a stručna komisija je tri rada preporučila Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Zastupnički dom je 10. februara 1999. odlučio da “Intermezzo” Dušana Šestića (koju mnogi sa pravom nazivaju plagijatom muzike sa početka filma iz 1978: “National Lampoon's Animal House”, filma koji inače govori o razvratnom bratstvu na jednom Univerzitetu) bude nova himna, ali Dom naroda nije usvojio zakon u istovjetnom tekstu. To je izazvalo reakciju tadašnjeg visokog predstavnika Carlosa Westendorpa. Bonnskim ovlastima je Westendorp 25. juna 1999. donio Zakon o državnoj himni. Zakon propisuje muziku, ali ne i tekst. Isti je objavljen u Službenom glasniku BiH (br. 19/01.) četiri dana kasnije, a službena primjena počela je od 7. jula 1999. godine.

Ovim činom je nasilno zamijenjena himna “Jedna i jedina” koja se do tada službeno koristila u BiH.

Na vrh