TREĆI MASAKR NA ALIPAŠINOM POLJU

Tokom agresije na Republiku BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine, četnički teroristi u formi tzv. “VRS” odnosno tzv. “JNA” su počinili nekoliko masakara nad lokalnim stanovništvom, ne samo u glavnom gradu, nego na cijeloj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine.

Prilikom činjenja ovih zločina, agresori nisu gledali ko je žrtva, niti su birali lokaciju, koju napadaju. Napadali su civile, djecu, žene, starce, te su bombardovali, palili i rušili vjerske i zdravstvene objekte. U nekim gradovima, počinjeno je i po nekoliko masakara.

Treći masakr na Alipašinom polju (poznat takođe i kao Masakr u ulici Bosanska) se dogodio 22. januara 1994. u 13 sati i 40 minuta u ulici Bosanska kod br. 4, u naselju “C” faza. U masakru je ubijeno šestero djece, a povrijeđeno je njih još šestero, za vrijeme njihove igre, odnosno sankanja. Masakar je izvršen sa tri granate, a toga dana su ubijeni :

Indira Brković (1982.), 11 godina, Jasmina Brković (1989.), 4 godine, Mirza Dedović (1986.), 8 godina, Danijel Jurenić (1981.), 12 godina, Nermin Rizvanović (1981.), 12 godina, i Admir Subašić (1986.), 7 godina.

Na vrh