TEŠANJKA NA METI ČETNIČKE AVIJACIJE

Dana 08. oktobra 1995. godine mjesto Tešanjka, između Doboja i Tešnja, bilo je meta avijacije srpskog agresora. Uslijed djelovanja četničkih aviona u mjestu Tešanjka poginulo je 5, a ranjeno više od 50 civila.

Istog dana, 08. oktobra 1995. godine, srpski agresor počinio je još jedan masakr nad civilima u Živinicama, nedaleko od izbjegličkog kampa, gdje su boravile žrtve genocida iz Srebrenice. U napadu četničkog agresora na civile poginulo je 9, a ranjeno više od 50 civila, od kojih su mnogi bili djeca.

Na vrh