PROMIJENJEN NAZIV SRBIH U RBIH

Predsjedništvo je 8. aprila održalo četvrti nastavak svoje sjednice (od 4. aprila 1992.) na kojoj je razmotrilo tešku političku situaciju u zemlji.

Na ovom nastavku sjednice, u skladu sa amandmanima 51. i 73. na Ustav SR BiH, Predsjedništvo je donijelo sljedeća odluke, odnosno uredbe sa zakonskom snagom:

– o proglašenju neposredne ratne opasnosti i o izmjeni naziva Socijalističke Republika BiH u naziv Republika BiH.

– o ukidanju dosadašnjeg Republičkog Štaba teritorijalne odbrane i obrazovanju Štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine.

– da o upotrebi teritorijalne odbrane Republike odlučuje Predsjedništvo Republike, te da organizaciono i funkcionalno Štab teritorijalne odbrane bude u nadležnosti Ministarstva za narodnu odbranu.

– da Ministarstvo za narodnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine preko Štaba TO BiH rukovodi i komanduje sastavima TO.

– da zvanični privremeni znak svih pripadnika OS TO BIH bude stari bosanski grb štitastog oblika plave boje, presječen bijelom dijagonalnom gredom sa po tri zlatnožuta ljiljana svakom polju.

Predsjedništvo je dužnosti razriješilo komandanta Republičkog štaba teritorijalne odbrane general-pukovnika Dragu Vukosavljevića kao i načelnika Republičkog štaba teritorijalno odbrane SR BiH general-potpukovnika Fikreta Jahića. Za komandanta Štaba Teritorijalne odbrane Republike BiH imenovan je pukovnik Hasan Efendić, a za načelnika štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine pukovnik Stjepan Šiber. Sjednica je završena u 16,30 sati.

Na vrh