POGIBIJA KOMANDANTA SENAHIDA BOLIĆA

BOLIĆ, Taib, SENAHID- BOLO

Rahmetli Senahid Bolić – “Bolo”

Rahmetli Senahid Bolić je dođen 11. marta 1958. godine u selu Bakići-opština Olovo. Bio je profesor Opšte narodne odbrane i društvene samozaštite (ONO i DSZ). Kapetan JNA. Do agresije je radio kao šef obezbjeđenja u ŠIP “Stupčanica” iz Olova. Hrabri Senahid je ranjen 14.01.1994. godine na lokaciji Kruševa u Olovu, kao vojnik, na dužnosti komandanta bataljona u 1. „slavnoj“ brdskoj brigadi. Usljed posljedica ranjavanja, preminuo je 22. januara 1994. godine u tuzlanskoj bolnici Gradina.

Posthumno je odlikovan „Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima“ i ratnim priznanjem „Zlatni ljiljan“ 1994. godine, te proizveden u čin pukovnika Armije RBiH, 1996. god.

Na vrh