POGIBIJA HAJRUDINA MEŠIĆA

Hajrudin Mešić rođen je 01. januara 1959. godine u Srednjoj Trnovi kod Ugljevika. Osnovnu školu je završio u Srednjoj i Donjoj Trnovi. Po završetku osnovne škole pohađao je i završio podoficirsku školu JNA u Sarajevu, a tokom službe u JNA, završio je i vojnu akademiju JNA u Beogradu i dobio čin kapetana. Prije agresije na RBiH bio je komandir Centra javne bezbjednosti Ugljevik. Nakon što su okupirani Bijeljina i Zvornik, organizovao je Teritorijalnu odbranu, a bio je i prvi komandant 1. teočanske brigade.

Poginuo je 30. oktobra 1992. godine na prvoj borbenoj liniji u selu Nezuk, u pokušaju uspostave koridora ka Srebrenici. Nakon njegove smrti, 1. teočanska brigada dobija naziv Brigada Hajrudin Mešić. Rahmetli Mešić je posthumno odlikovan Ordenom narodnog heroja oslobodilačkog rata Armije RBiH.

Na vrh