POFALIĆKA BITKA

Pofalićka bitka (kodnog naziva Grom) predstavlja jednu u nizu bitaka za Sarajevo. Agresorske snage su tokom ove bitke željele da presijeku grad na dva dijela tako što bi spojili Pofaliće sa tada opkoljenom Grbavicom. Plan je bio da se grad presiječe linijom Vogošća-Žuč-Pofalići-kasarna Maršal Tito-Grbavica.
U ranu zoru 16. maja 1992. godine, jedan sat ranije nego što su agresori očekivali, Armija Republike Bosne i Hercegovine je spriječila tu namjeru, Iako slabije naoružana ARBiH je pobijedila neprijatelja i osujetila njegove namjere i tako spriječila potpunu blokadu Sarajeva.

Hrabri bosanski borci su još jednom pokazali da boj ne bije oružje već srce u junaka.

Na vrh