POČELI NAPADI ČETNIKA NA DOBRINJU

Dana 17. juna 1992. godine, u 4 sata ujutro, počeo je napad četničkih jedinica na sarajevska naselja Dobrinju i Aerodromsko naselje. Iz pravca Lukavice i Kule napad je bio usmjeren na Dobrinju I, Dobrinju II, Dobrinju III i Dobrinju IV. Sa sarajevskog aerodroma na kvadrant C-5, a iz naselja Nedžarići na Aerodromsko naselje, Mahalu i Dobrinju.

Velika Dobrinja i Aerodromsko naselje su pružali žestok otpor, ali pod pritiskom tehnički nadmoćnijeg neprijatelja branioci Sarajeva nisu izdržali. Prvo je palo Aerodromsko naselje, a zatim  Dobrinja IV i dio Dobrinje I.  Velike gubitke u živoj sili i tehnici četnici su nadomjestili ubijanjem civila. Tako je tog jutra prilikom četničkog divljanja u Aerodromskom naselju streljano 40 naših sugrađana, a preko 500 žena i djece je završilo u zatvoru Kula.

Na vrh