OTKRIVEN LOGOR TRNOPOLJE

Logor Trnopolje je bio koncentracijski logor u Prijedoru pod upravom snaga srpskih terorista. O logoru Trnopolje je svjetska javnost saznala tek 5. augusta 1992. godine kada je ITN objavila televizijske snimke izmučenih logoraša iza bodljikave žice. Takozvani “Krizni štab opštine Prijedor” formirao je logor Trnopolje 26. maja 1992, a kroz njega je prošlo više hiljada zatvorenika, uglavnom starijih muškaraca, žena i djece. Prema procjenama UN-a, logor je u jednom trenutku imao između 5000 i 6000 zarobljenika, od kojih su 300 bili djeca, 3000 žene, a ostali muškarci starije dobi.

Logor je bio čuvan od strane naoružanih stražara, a njime je upravljao Slobodan Kuruzović. Kada su međunarodni novinari posjetili logor, zatvorenici se nisu usudili slobodno govoriti o uvjetima jer su ih pratili stražari. Mnogi paketi Crvenog križa namijenjeni logorašima su završili u rukama srpskih terorista. U okviru logora formiran je čak i dječiji logor, kroz koji su prošli mnogi prijedorski mališani, među kojima je bilo i beba, od kojih su neke u njemu i rođene. Haški sud utvrdio je da je ovo bio i logor u kojem su vršena silovanja žena i djevojaka. Nema tačnih podataka o tome koliko je ubijeno logoraša, ali je izvjesno da je iz logora 21. avgusta 1992. godine izvedeno njih oko 200, koji su likvidirani na Korićanskim stijenama na Vlašiću.
Zbog nedostatka hrane i loših sanitarnih uvjeta u logoru, većina zatvorenika, prema nekim procjenama čak 95 %, patila je od dizenterije.

U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je kroz logor Trnopolje prošlo 23.000 ljudi, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata.

Na vrh