OSNIVANJE TZV. “HRVATSKE ZAJEDNICE VRHBOSNA”

Iako privremeno i taktički ne dovodeći u pitanje državnu nezavisnost i teritorijalnu cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), je za ogromnu većinu Hrvata u Republici BiH predstavljala vrhovnu političku i društvenu instituciju. Devedesetih godina prošlog vijeka ova stranka se zalagala za organizaciju Republike BiH kao složene (kon)federativne države, konstituirane od samoupravnih, etno-teritorijalnih jedinica. Na prekretnici 1991. i 1992. godine to se zalaganje posebno snažno očitovalo osnivanjem niza teritorijalno-samoupravnih tzv “hrvatskih zajednica” (HZ), čime se HDZ, po ugledu na SDS pripremao za ostvarenje u ovom slučaju hrvatskih etno-teritorijalnih ciljeva, ostvarivanjem etno-teritorijalnih jedinica u sastavu po HDZ-u “kon(federalne)” Republike BiH, ili ukoliko to nebi uspjelo, pripajanjem tihi zacrtanih etno-teritorijalnih jednica Republici Hrvatskoj, čime je svo vrijeme HDZ BiH podržavana u svojim ciljevima od strane Centrale HDZ-a u Zagrebu, te Republike Hrvatske u cjelini, odnosno od predsjednika HDZ-a i Republike Hrvatske – Franje Tuđmana, čime se Republika Hrvatska svrstala u ulogu agresora na nezavisnu i suverenu Republiku BiH.

Prva takva zajednica bila je tzv “HZ Bosanska Posavina”, koja je osnovana 12.11.1991. godine, slijedile su tzv “HZ Herceg-Bosna” 18.11.1991, tzv. “HZ Usora” 14.01.1992., te tzv. “HZ Središnja Bosna” 27.01.1992. godine. U zajednice su se organizirali i Hrvati na prostorima Tuzle tzv. “HZ Soli-Tuzla” i Sarajeva tzv “HZ Vrhbosna”.

Na sjednici Predsjedništva HDZ-a BiH, 16. januara 1992., hitno se traži formiranje tzv. “Sarajevske hrvatske zajednice”, u općinama, koje gravitiraju gradu Sarajevu, a koje nisu uključene u tzv. “Hrvatsku zajednicu Herceg-Bosnu”. Takozvana”HZ Soli-Tuzla”, kao i tzv. “HZ Vrhbosna” zbog premoći snaga regularne Armije RBiH na tom terenu, ostale su samo mrtvo slovo na papiru, iako su i te dvije zajednice planirane kao kraci koji bi u konačnici razbili Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Sve preostale spomenute tzv. “hrvatske zajednice” kasnije su zajednički uvezane u vrhovnu tzv. “HZ Herceg-Bosna”, koja je naknadno organizirana kao politička, kulturna, ekonomska i teritorijalna paradržavna organizacija hrvatskog naroda u Republici Bosni i Hercegovini, da bi potom ova “zajednica” kasnije otkrila svoje pravo lice i 1993. prerasla u zločinačku tvorevinu – tzv. “Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu (HRHB)”.

Na vrh