OPERACIJA “CINCAR”

Operacija Cincar

Operacija Cincar

Tokom oktobra 1994. godine, Armija BiH je započela značajnije napadne operacije na zapadu Republike Bosne i Hercegovine. Jedan od pravaca napada bio je i u području Kupresa koje je spadalo u odgovornost 7. korpusa Armije BiH. Područje Kupresa bilo je u rukama četničkih terorista odnosno tzv. “VRS”, uključujući strateški važan prijevoj Malovan i još važniji prijevoj Kupreška vrata. Strateška važnost tog područja bila je nemjerljiva. Armiji BiH je to područje bilo od strateške važnosti jer je namjera bila da se oslobađanjem ceste Bugojno – Livno bitno popravi ruta za opskrbu iz Dalmacije prema srednjoj Bosni. Sa druge strane, i HVO-u je to područje bilo zanimljivo, jer bi uklanjanje terorističkih jedinica tzv. “VRS” sa kupreške visoravni smanjilo vjerovatnoću napada ovih jedinica prema Šuici, Livnu i Duvnu. Stoga je donešena odluka o uključivanju snaga HVO-a u operacije Armije BiH.

Rezultat ovog zajedničkog interesa je bila i operacija Cincar, koja je inače bila prva udružena operacija HVO-a i Armije BiH nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma, proljeća 1994. godine. Cilj operacije je bio oslobođenje Kupresa i Kupreškog polja, otvaranje puta prema Bugojnu i prema Livnu i otklanjanje opasnosti od napada na Šuicu. Tokom spomenute operacije oslobođeno je područje ukupne površine 400 kvadratnih kilometara, a vojska četničkih terorista je odbačena dalje od planine Cincar, otvorena je cesta Bugojno – Livno, oslobođen je veći dio strateški važnog Kupreškog polja, te sam gradić Kupres i okolna sela. No, velik je uspjeh operacije bio i uspješna koordinacija Armije BiH i HVO-a, čime se pokazalo da bi dalja saradnja te dvije formacije (ARBIH kao službene vojske RBiH i druge prvobitno odmetnute, odnosno HVO) promijenila stratešku situaciju u dotadašnjem toku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

Operacija Cincar je trajala u periodu od 1. novembra do 3. novembra 1994. godine.

 

Na vrh