NAMETNUTA DEJTONSKA ZASTAVA BIH

Dana 4. februara 1998. godine zastava sa šest ljiljana Republike Bosne i Hercegovine (i dejtonske BiH) sa grbom Kotromanića nasilno je zamijenjena sadašnjom plavom zastava sa žutim trokutom koji simbolizira granice države i “konstitutivnost” većinska tri naroda u BiH (uz diskriminaciju ostalih građana BiH), i sa devet zvijezda koje predstavljaju “evropsko okruženje” Bosne i Hercegovine.

Carlos Westendorp

Carlos Westendorp

Kako je već navedeno, zastava sa ljiljanima nije zamijenjena voljom predstavnika vlasti u BiH, jer se poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu mogli dogovoriti oko nove zastave, nego je tzv. Visoki predstavnik Carlos Westendorp nametnuo aktuelnu plavu zastavu. Ova zastava je, između ostalog nametnuta pod izgovorom “da bi država BiH mogla biti predstavljana jednom zastavom na Olimpijskim igrama u Naganu 1998. godine“, iako je u stvarnosti već postojala historijski utemeljena i legalna zastava međunarodno priznate države RBiH, odnosno njene pravne sljednice BiH.

Parlamentarna skupština, pod pritiskom međunarodne zajednice, usvojila je Zakon o novoj zastavi tek 2001. godine kada je plava boja na zastavi potamnjena. Naravno, nijednom građaninu Republike BiH, koji je svjestan suvereniteta države, ne pada na pamet da prizna nametnute odluke međunarodne zajednice, te je zastava sa šest ljiljana i dalje simbol svih onih koji drže do suvereniteta naše zemlje i koji smatraju da nikakva međunarodna zajednica ili poslanici pod pritiskom ne mogu donositi ovakve odluke bez volje naroda.

Na vrh