MASAKR U SELU NOVOSEOCI (SOKOLAC)

U jutarnjim satima 22. septembra 1992. godine oko 300 četnika – pripadnika 2. romanijske brigade iz sastava Sarajevsko – romanijskog korpusa tzv. “VRS”, izvršilo je napad na selo Novoseoci u općini Sokolac, istočno od Sarajeva, i prilikom toga je svirepo ubijeno 45 civila bošnjačke nacionalnosti. Četnici su opkolili selo u koncentričnim krugovima, kako iz njega ne bi uspio niko izaći, nakon čega su u njega ušli kamioni natovareni oružjem i eksplozivom. Nakon što je selo palo, četnička vojska je pred seoskom džamijom postrojila sve muškarce i dječake, starosne dobi od 14 do 68 godina i likvidirala ih na licu mjesta. Nakon što su četnici počinili masakr, četnici su minirali spomenutu džamiju i srušili je. Nakon toga su žene i djeca autobusima deportovani na slobodni teritorij kod Sarajeva.

Ostaci tijela ubijenih pronađeni su 8. septembra 2000. godine, nakon osmogodišnje potrage porodica žrtava. Tijela su pronađena u općinskoj deponiji Ivan Polje. Na osnovu forenzičkih nalaza ustanovljeno je da su ubijeni zasuti mecima iz automatskih pušaka, a mnogobrojnim su pucali i u potiljak.

Treba takođe napomenuti da su se prije ovih dešavanja mještani Novoseoca obavezali na lojalnost samoproglašenim i nelegalnim srpskim vlastima smatrajući da će time sačuvati gole živote. Ova napomena ne treba da služi kako bi se žigosali stanovnici Novoseoca (obzirom na tešku situaciju u kojoj su se našli), ali definitivno treba služiti kao lekcija svima onima koji ikada pomisle da mogu vjerovati agresoru.

Na vrh