MASAKR U BUDAKOVIĆIMA

Minobacačka granata, koja je ispaljena 12. juna 1993. godine sa položaja četničkih terorista, pala je na groblje usljed čije eksplozije je poginulo deset građana Sarajeva, a još troje ih je teže i lakše ranjeno. Granata je ispaljena na mezarje u vrijeme kada se obavljala dženaza, što uz niz drugih događaja tokom agresije pokazuje da četnički zločinci nisu imali pijeteta ni prilikom ukopa mrtvih, niti prema civilima.

Na groblju Budakovići poginuli su: Edhem Borovina, Salko Bradić, Osman Curić, Asim Džaferović, Amir Džanko, Asim Konaković, Sejdalija Kurtić, Kasim Pintol, Smail Sarač i Began Sarajkić.

Na vrh
X