MASAKR U BILJANIMA (KLJUČ)

biljani

Biljani, Ključ

Genocid i masakr nad oko 250 bošnjačkih civila u Biljanima, u općini Ključ, počinjen je  10. jula 1992. O ovom zločinu i njegovim razmjerama prava istina saznala se tek nakon što je krajem agresije Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila ovaj kraj. Otkrivene su masovne grobnice Lanište I i II, Crvena zemlja, te grobnica Biljani.

Na ovim lokacijama ekshumirano je 239 tijela Bošnjaka iz Donjih Biljana, Brkića, Osmanovića, Domazeta, Džaferagića, Čehića, Mešana i Jabukovaca. Međutim, ovo nije bio konačan broj jer su godinama nakon agresije pronalažene pojedinačne grobnice i tijela ubijenih.
Najstarija žrtva bio je Bećo Ćehić, koji je imao 85 godina, a najmlađa četveromjesečna beba Amila Džaferagić, koja je u jami umrla stežući flašicu za mlijeko, u zagrljaju ubijene majke.

Po istom zločinačkom i genocidnom pripremljenom i primjenjenom scenariju na čitavoj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, provodeći “Uputstvo o organizovanju i djelovanju organa srpskog naroda u RBiH u vanrednim okolnostima od 19. decembra 1991. godine” koje je donio Glavni odbor zločinačkog SDS-a, zločinačke falange potaknute vjekovnom mržnjom prema svemu što podsjeća na muslimane, krenule su u svoje divljačke pohode i pokolje. Taj smrad nikakvih ratnika, bijednika u ljudskom obliku, nalokanih rakijetinom, čiji zadah bazdi na slaninu, ulojenih brada, i krvavih očiju, preživjele žrtve nikada neće zaboraviti.

Marko Samardžija

Marko Samardžija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Biljanima četnički zločinci odvajaju žene i djecu. Mušakrci se odvode u osnovnu školu u Biljanima, odakle će ih izvoditi u grupama od pet do deset, te ih strijeljati. Imali su sreću oni koji su odmah strijeljani, ali većina je prošla stravična i planska mučenja. Spomenute zločine činili su pripadnici 17. lake pješadijske brigade tzv. “VRS” u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima.

Za ovaj zločin protiv čovječnosti na 26 godina osuđen je Marko Samardžija (1936, Gornja Prisjeka, općina Ključ), prijeratni prosvjetni radnik, komandir treće čete saničkog bataljona tzv. “VRS” koji je naredio masakr i učestvovao u istom.  Međutim, nije Samardžija sam pobio sve ove ljude, veliko je pitanje šta je sa ostalim zločincima koji su zajedno sa njim učestovali u ovom pokolju.

NEMA OPROSTA I NEMA ZABORAVA!

Na vrh