MASAKR NA DOBRINJI U ULICI MUSTAFE KAMERIĆA

Četvrti masakr na Dobrinji počinjen je tri dana nakon masakra kod OŠ Skender Kulenović, 21. juna 1995. godine.

Tada je svirepo ubijeno šest, a ranjeno petnaest sarajevskih civila u ulici Mustafe Kamerića 11. (Janka Jolovića 4.) ispred ulaza, u povratku sa vode.

Toga dana srpski zločinci ubili su:

Brkić (Alija) Meho – 1928., Bukva (Ramo) Aida – 1984., Knehtl (Jože) Štefan – 1925., Lendo (Fehim) Ferid – 1966., Sadiković (Huso) Ćamil – 1939. i Sadiković (Šefket) Mirsad 1955.

Da se nikada ne zaboravi!

Na vrh