MASAKR NA DOBRINJI U ULICI HAKIJE TURAJLIĆA

Drugi masakr na Dobrinji se desio 12. jula 1993. u ulici Hakije Turajlića 37, kada je od minobacačke granate ispaljene sa srpskih položaja, u redu za vodu stradalo 13 civila, a 15 ranjeno.

Tog dana su ubijeni:

Ljiljana Matić, Ibro Talić, Enisa Talić, Jasna Tvrtković, Stela Tvrtković, Rahima Mehonić, Sedajeta Mehonić, Nedžiba Mehonić, Ajdin Kirlić, Dragica Mićanović, Zoran Simić, Sulejman Selimović i Ilham Jelovac.

Nakon toga počinjena su još dva masakra u redovima za vodu, kada su četničke terorističke snage granatama pogodile ljude koji su čekali da napune kanistere vodom, s obzirom da je srpska vojska prethodno prekinula dotok vode.

Na vrh