GODIŠNJICA POGIBIJE SAFETA ZAJKE

Rahmetli Safet Zajko je rođen 1. marta 1959. godine. Ovaj heroj je bio veliki borac za slobodu Republike Bosne i Hercegovine i jedan od ključnih ljudi za odbranu Sarajeva u danima opsade. Uoči agresije na Bosnu i Hercegovinu priključuje se Patriotskoj ligi i jedan je od njenih najaktivnijih članova. Na samom početku opsade Sarajeva radi na organizovanju i pripremanju odbrane u sarajevskim naseljima Buća Potok i Boljakov Potok, Briješče, i Sokolje. Pored niza visokih komandnih dužnosti, ostao je u sjećanju kao legendarni komandant Druge viteške brigade.

Poginuo je 17. juna 1993. godine u borbama na Mijatovića kosi.

Na vrh