GODIŠNJICA GENOCIDA U SREBRENICI

Dan 11. juli 1995. godine obilježava se kao godišnjica genocida u Srebrenici.

Na dan 6. jula 1995. godine počela je  srpska ofanziva na zaštićenu zonu UN-a, Srebrenicu, a u jeku jakih artiljerijskih napada u Srebrenici svakodnevno su ginuli civili. Udružene četničke ekstremističke jedinice iz Srbije i sa područja Bosne i Hercegovine, pod komandom generala Ratka Mladića uz direktnu podršku vojno-političkog rukovodstva SR Jugoslavije, 11. jula 1995. godine, u prisustvu holandskih jedinica u sastavu UNPROFOR-a zauzimaju demilitariziranu Srebrenicu.

Tog dana i narednih dana u Srebrenici se desio najveći zločin nad nevinim bošnjačkim civilnim stanovništvom, najveći poslije Drugog svjetskog rata. Oko 50.000 ljudi se nalazilo u Srebrenici zaštićenoj zoni UN-a, a žene, djeca i starci odlaze u Potočare. Lokalno stanovništvo nije imalo mogućnost da pruži odbranu, jer je svo naoružanje, oduzeto 1993. godine, bilo uskladišteno kod UN snaga.

Ovaj događaj se smatra jednim od najvećih masakara u Evropi od Drugog svjetskog rata, u kojem je ubijeno više od 8.000 ljudi. Spomenuti događaj se generalno smatra jednim od najužasnijih događaja u savremenoj evropskoj historiji. Ratko Mladić i drugi srpski oficiri su u međuvremenu optuženi za ratne zločine uključujući i genocid pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). MKSJ je između ostalog donio pravosnažnu presudu u kojoj masakr u Srebrenici kvalifikuje kao čin genocida.

Nakon srebreničkog genocida ništa više nije kao što je bilo ranije. Srebrenica će ostati krvavi pečat dvadesetog vijeka. Ona je istinska bošnjačka i bosanska “Gernika”. Tamo, u toj “zaštićenoj zoni”, politički i vojni zvaničnici Ujedinjenih nacija predvođeni Jasušijem Akašijem i Bernarom  Žanvijeom, naprosto nisu htjeli da zaštite od pokolja bespomoćno bošnjačko civilno stanovništvo, iako su to mogli i morali učiniti, za šta su bili i veoma dobro plaćeni. Na njihovu i njima sličnih dušu neka idu sve golgote kroz koje su prošli Bošnjaci iz Srebrenice.

Na preliminarnom spisku ubijenih Srebreničana trenutno se nalazi 8372 imena, a oko 12000 ljudi se vodi kao nestalo. Nažalost, svakodnevno se iskopavaju nove masovne grobnice, pa spisak sa ubijenim Srebreničanima svakodnevno raste. Među ubijenim je bilo dosta žena i djece, a srpski zločinci oko Srebrenice su prakticirali da pale trudne bošnjačke žene i živu djecu, što potvrđuju i slike žrtava iz masovnih grobnica.

SPISAK ŽRTAVA MOŽETE POGLEDATI I PREUZETI OVDJE: SPISAK

Na vrh