FORMIRANJE PRVE ZENIČKE BRIGADE

prva-brigada-zenica

Amblem brigade

Naredbom Republičkog štaba TO RBiH, dana 18. maja 1992. godine formirana je Prva zenička brigada, prva manevarska jedinica u državi.

Ova novoformirana brigada se sastojala od dva bataljona sa prištabskim jedinicama. Ubrzo nakon osnivanja u sastav brigade ulazi Željezarski bataljon osnovan 13. maja 1992. godine kojeg su u potpunosti sačinjavali radnici dobrovoljci koji su stali u odbranu svoje firme, svog grada i države kao i jedan vod HOS-a. Tokom jula 1992. godine brigadi se pridružuju jedinice Patriotske lige, Oklopni bataljon, jedinica „Zmaj od Bosne“, Sedmi muslimanski bataljon, jedinice PVO, te sve jedinice HOS-a Zenice. Već u tom periodu brigada je imala impozantan broj pripadnika i prepoznatljiv karakter sredine iz koje je i nastala.

Tokom svog ratnog puta, 303. brdskoj brigadi zahvaljujući borbenim uspjesima na ratištima širom BiH dodijeljen je prvo naziv Slavna da bi joj u novembru 1994. godine, zbog hrabrosti i odlučnosti boraca, među kojima je bilo i 75 žena dodijeljen najviši počasni naziv Viteška, te je kraj rata dočekala kao 303. viteška brdska brigada. Za ratne zasluge, pored počasnih naziva „slavna“ i „viteška“, 303. viteška brdska brigada dobila je i kolektivno ratno priznanje „Zlatni ljiljan“, koje je u Armiji RBiH dobila još samo 17. krajiška brigada koja je također do osnivanja Sedmog korpusa Armije RBiH bila pod nadležnošću Trećeg korpusa. Dvadeset i tri pripadnika ove viteške brigade su dobitnici najvišeg ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“.

Danas ime ove brigade (Prve zeničke brigade) nosi i jedna od ulica u Zenici.

Na vrh